Klub důchodců

Duchodci Taborak

Sídlo:
Dům pro seniory
Náměstíčko 53
Vranovice, 691 25

Složení výboru:

Předsedkyně – Zdenka Sedláčková (tel. č. 739 635 612)
Zapisovatelka, Zpravodaj – Zdeňka Melová (tel. č. 776 025 391)
Pokladní – Alena Kolíšková (tel. č. 723 528 529)

Pokladní – Alena Kolíšková (tel. č. 723 528 529)

 

Jana Hochmanová (Organizování zájezdů, tel. č. 608 932 583)
Jaroslava Pourová (Zájezdy do divadla, plakáty, tel. č. 733 728 891)

Kronikář – Ing. Cyril Jebavý (723 919 446)

Další členové výboru:

Ludmila Lounková (organizace, klíče, masáže, tel. č. 724 752 795)
Jaroslava Korábová (pedikůra, otvírání klubu, tel .č. 606 446 942)
Anna Procházková

Příspěvky do zpravodaje: Zdeňka Melová

Klub důchodců má 68 členů. Členové se schází pravidelně 1x v měsíci. Výroční schůze se konají 1x ročně.
Každé první pondělí v měsíci je „posezení u kávy“, na nichž vystupují přednášející s různou tématikou.

Klub důchodců zajišťuje ve své klubovně pedikůru a masérské služby formou dojíždějících odborníků. Tyto služby jsou dostupné i nečlenům.