Obec Vranovice > Zájmové spolky > Český svaz ochránců přírody MS Šatava > Český svaz ochránců přírody ZO Šatava

Český svaz ochránců přírody ZO Šatava

1297066438

Oficiální název ZO:
ZO ČSOP Šatava

Adresa sídla ZO: Dlouhá 28
691 25 VRANOVICE
IČ: 665 45 625
Statutární zástupce (předseda): Luboš Mrkvica
Kontakty pro veřejnost: telefon: 723 065 667
e-mail: csopsatava@seznam.cz

Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

– údržba ekologicky významných nechráněných území

– údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Ochrana životního prostředí

– ochrana vod

Počet členů: 10

Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.) Správní území obce VRANOVICE.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2055/96 do 31.03.2011.