Vranovický zpravodaj

 

Vydavatel:
Obec Vranovice
Školní 1
691 25 Vranovice
Sídlo redakce:
Obecní knihovna
Náves 89
691 25 Vranovice
tel.: 519 433 307, mob.: 734 375 735
E-mail: zpravodaj@vranovice.eu

 

Vranovický zpravodaj vychází pravidelně každý sudý měsíc, 6x do roka, uzávěrky jsou 20. v lichém měsíci. Vychází v nákladu 900 výtisků a je zdarma distribuován do každé domovní poštovní schránky v obci.
Plán redakčních závěrek na rok 2021:

Číslo Redakční uzávěrka Vychází
1/2021 13. 1. 2021 pá 5. 2. 2021
2/2021 13. 3. 2021 pá 1. 4. 2021
3/2021 13. 5. 2021 pá 4. 6. 2021
4/2021 13. 7. 2021 pá 6. 8. 2021
5/2021 13. 9. 2021 pá 1. 10. 2021
6/2021 13. 11. 2021 pá 3. 12. 2021

 

Chcete posílat příspěvky a nevíte jak? Přečtěte si 

 

Ročník
2021 číst
2020 číst
2019 číst
2018 číst
2017 číst
2016 číst
2015 číst
2014 číst
2013 číst
2012 číst
2011 číst
2010 číst
2009 číst
2008 číst
2007 – 1999 číst