Ročník 2019

Vydání 2019

 
 
 
 

 

Vranovický zpravodaj vychází pravidelně každý sudý měsíc, 6x do roka, uzávěrky jsou 20. v lichém měsíci.

Vychází v nákladu 850 výtisků a je zdarma distribuován do každé domovní poštovní schránky v obci.

Plán redakčních závěrek na rok 2019:

Číslo:     Redakční uzávěrka:     Vychází: 
1/2020 13. 1. 2020  pá 7. 2. 2020
2/2020 13. 3. 2020 pá 3. 4. 2020
3/2020 13. 5. 2020 pá 5. 6. 2020
4/2020 13. 7. 2020 pá 7. 8. 2020
5/2020 13. 9. 2020 pá 2. 10. 2020
6/2020 13. 11. 2020 pá 4. 12. 2020
Chcete posílat příspěvky a nevíte jak? Přečtěte si