Ročník 2018

Vydání 2018

 
 
 
 
 04 
 

 

Vranovický zpravodaj vychází pravidelně každý sudý měsíc, 6x do roka, uzávěrky jsou 20. v lichém měsíci.
Vychází v nákladu 850 výtisků a je zdarma distribuován do každé domovní poštovní schránky v obci.

Plán redakčních uzávěrek na rok 2018:

Číslo:      Redakční uzávěrka:      Vychází: 
1/2018 20. 1. 2018  pá 2. 2. 2018
2/2018 20. 3. 2018 pá 6. 4. 2018
3/2018 20. 5. 2018 pá 1. 6. 2018
4/2018 20. 7. 2018 pá 3. 8. 2018
5/2018 20. 9. 2018 pá 2. 10. 2018
6/2018 20. 11. 2018 pá 4. 12. 2018

 

Chcete posílat příspěvky a nevíte jak? Přečtěte si