Obec Vranovice > Jsem občan > Územní plánování

Územní plánování

Úplné znění ÚP Vranovice po změně č. 1 a 2

Dne 15.07.2022 nabyla účinnosti změna č. 1 a dne 02.04.2022 změna č. 2 ÚP Vranovice.


Způsoby projednání s občany:
Územní plán sídelního útvaru mohou občané aktivně ovlivnit ve třech fázích:

  1. občané mohou podávat podněty pro změny ÚPN SÚ
  2. zpracovaný souhrnný návrh změny ÚPN SÚ je zveřejněn, zpřístupněn k případným připomínkám a následně projednáván na veřejném zasedání obce.
  3. projednávání a následné schválení vypracované příslušné změny ÚPN SÚ.

Požadavky občanů jsou posuzovány z pohledu komplexního začlenění do Územního plánu a do jeho dlouhodobého vývoje.