Jen ke kolenům

20210930 154212

„Člověk si má všechny starosti a trable připouštět pouze ke kolenům,“ byla oblíbená hláška prvorepublikové herečky Zity Kabátové. Členové Klubu seniorů ji mohli slyšet z úst spisovatelky a publicistky Marie Formáčkové, která přijela za seniory do Vranovic ve čtvrtek 30. září v předvečer Mezinárodního dne seniorů. Marie Formáčková, bývalá šéfredaktorka časopisu Květy a TV Revue znala Zitu Kabátovou velmi dobře. Setkali se, když šla do motolské Léčebny dlouhodobě nemocných navštívit Vlastu Průchovou. Paní Zita, která v tomto ústavu po vážném úrazu také přebývala, se zmínila, že o ní byla napsána kniha, ale bez jejího vědomí, takže je tam uvedeno spoustu nesmyslů. Slovo dalo slovo a Marie Formáčková potom za Zitou Kabátovou do Motola jezdila celých sedm let na napsaly spolu dohromady osm knih. Ale nejen o životě herečky Zity Kabátové, ale také o již zmíněné Vlastě Průchové, Heleně Růžičkové a dalších, vyprávěla paní Formáčková v příjemně laděné a místy i humorné besedě o životě velkých žen českého filmu. Hodinka utekla jako nic a zůstalo spousto nevyřčeného, proto nebude určitě od věci, pozvat paní spisovatelku Formáčkovou ještě jednou.
Krátkou pauzu před hudebním vystoupením hudební skupiny KR Banda z Brna, vyplnilo malé občerstvení, u kterého si senioři mohli po téměř dvouleté pauze popovídat všechny novinky s těmi, se kterými se opravdu celo dobu neviděli. A povídání nebralo konce, takže hudební vystoupení jazzového seskupení vytvářelo příjemnou zvukovou kulisu složenou podvečeru tematicky blízkých prvorepublikových melodií. A v závěru došlo i na tanec. Směsice známých skladeb k tomu přímo vybízela. A co dodat závěrem k vydařenému skoro až poetickému večeru? Všichni měli radost ze společného setkání a doufáme, že nejen pravidelné schůzky seniorů, ale také další společné nejen společenské akce už nic nepřeruší.

Kvapilová Dana

Besed
Beseda s Marií Formáčkovou
Den seniorů
Den seniorů
Tanec
Tanec