Doporučení k prevenci přenosu infekční žloutenky

1314603980

Protože se v Jihomoravském kraji stále objevují případy výskytu infekčního onemocnění žloutenky, vydala Krajská hygienická stanice Brno potřebné informace s cílem eliminovat cesty šíření této nákazy. Doporučená opatření naleznete