Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2015 > Díky čistírně odpadních vod občané šetří peníze

Díky čistírně odpadních vod občané šetří peníze

Díky čistírně odpadních vod občané šetří peníze

Skutečnost, že obec má ve svém vlastnictví čistírnu odpadních vod a má tak plnou kontrolu nad jejím fungováním, se už několik let příznivě projevuje v peněženkách obyvatel obce.

Každý z nás platí poplatky v podobě vodného a stočného, které stanovují vlastníci nebo provozovatelé vodovodních a kanalizačních sítí. V případě Vranovic to jsou Vodovody a kanalizace, a.s., Břeclav. Protože Vranovice mají vlastní čistírnu odpadních vod, platí pouze vodné ve výši 40,94 korun za krychlový metr a stočné se v naší obci platí paušální částkou. Na základě skutečné spotřeby vody je cena stočného v naší obci cca 25 korun za krychlový metr, tj. asi 58 % ceny účtované Vodovody a kanalizacemi.

Při průměrné spotřebě vody na osobu a rok 46 krychlových metrů stanovené zákonem vychází roční úspora na jednoho obyvatele obce na 924 koruny. Kdyby občané Vranovic platili stočné v plné míře, přišel by je krychlový metr na 45,08 korun. Průměrná čtyřčlenná rodina tak díky čistírně odpadních vod ušetří 3 696 korun ročně. (hor)