Díky čistírně odpadních vod občané šetří peníze

Díky čistírně odpadních vod občané šetří peníze

Skutečnost, že obec má ve svém vlastnictví čistírnu odpadních vod a má tak plnou kontrolu nad jejím fungováním, se už několik let příznivě projevuje v peněženkách obyvatel obce.

Každý z nás platí poplatky v podobě vodného a stočného, které stanovují vlastníci nebo provozovatelé vodovodních a kanalizačních sítí. V případě Vranovic to jsou Vodovody a kanalizace, a.s., Břeclav. Protože Vranovice mají vlastní čistírnu odpadních vod, platí pouze vodné ve výši 40,94 korun za krychlový metr a stočné se v naší obci platí paušální částkou. Na základě skutečné spotřeby vody je cena stočného v naší obci cca 25 korun za krychlový metr, tj. asi 58 % ceny účtované Vodovody a kanalizacemi.

Při průměrné spotřebě vody na osobu a rok 46 krychlových metrů stanovené zákonem vychází roční úspora na jednoho obyvatele obce na 924 koruny. Kdyby občané Vranovic platili stočné v plné míře, přišel by je krychlový metr na 45,08 korun. Průměrná čtyřčlenná rodina tak díky čistírně odpadních vod ušetří 3 696 korun ročně. (hor)