Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2021 > Cyklostezka Brno – Vídeň a její spolupráce s rakouským městem Laa an der Thaya

Cyklostezka Brno – Vídeň a její spolupráce s rakouským městem Laa an der Thaya

logo cyklostezky Brno Viden

Dne 20.9.2021 se uskutečnil workshop zástupců obcí na trase cyklostezky Brno-Vídeň, cyklokoordinátorů Jihomoravského kraje a Weinviertlu v rámci projektu „Společné představení rakouského úseku cyklotrasy Brno-Vídeň“ na zámku v Židlochovicích. Programem tohoto shledání bylo představení nově vytvořené cyklomapy cyklotrasy Brno-Vídeň, dále představení aktivit v oblasti cykloturistiky pro rok 2022 v regionu Land um Laa a aktivit v oblasti cykloturistiky pro rok 2022 v obcích na trase cyklostezky Brno-Hevlín. Součástí je také spolupráce s rakouským městem Laa an der Thaya, kdy jde hlavně o setkávání zástupců obcí a cyklokoordinátorů, prezentace propagačního materiálu, setkávání cyklistů, cyklokonference a v neposlední řadě vzájemná spolupráce a propagace kulturních akcí.

Cyklostezka Brno-Vídeň měří 170 km, má převážně nenáročný rovinatý terén (80% asfalt, 80% mimo silniční dopravu), směrové cedule v obou směrech a určitě k tomu patří i okouzlující výhledy. O cyklistickou stezku pečuje Sdružení cyklistická stezka Brno-Vídeň ve spolupráci s obcemi, která se stará o údržbu cyklostezky, kontrola značení a odpočívadel, budování bezpečnostních úseků apod. Cyklostezka také obsahuje 6 sčítačů po trase, ale pouze na české straně, kdy v loňském roce 2020 obcí Vranovice přejelo více jak 40 tisíc cyklistů.

Pro rok 2021-2022 je v plánu budování nových bezpečnostních úseků a to v Rebešovicích – přesun trasy mimo obec z důvodu stížnosti občanů a bezpečnosti (hrazeno z dotace EU) a připravuje se nový úsek Brno – Bohunice – napojení z Bohunic (kampus Masarykovi univerzity)

Cyklostezka také nabízí cyklobusy. Tyto cyklobusy jsou 100% hrazené z dotace města Brna a tudíž pro zájemce jsou zcela zdarma. Během sezóny duben – říjen vyjede 8-10 těchto cyklobusů s nástupními místy Brno a Židlochovice. Cílem těchto cyklobusů je dovézt cyklisty na místa na trase cyklotrasy na česko-rakouské hranici např. Vídeň, Znojmo, Mistelbach, Laa atd. K využití je vždy potřebná rezervace, po potvrzení každý obdrží email a typy tras a v samotném autobuse pak každý obdrží mapku.

V říjnu je naplánována akce k ukončení sezóny na trase Brno-Vídeň a to v rakouském městě Laa an der Thaya. Termín bude upřesněn. Plánem této akce bude využití cyklobusu, kdy čeští cyklisti budou převezeny do rakouského města Mistelbach a odtud pojedou na kole do města Laa a zase naopak rakouští cyklisté budou převezeny cyklobusem do města Židlochovice a odtud pojedou na kole do rakouského města Laa, kde by se všichni měli setkat. Ve městě by pak mělo proběhnout přivítání cyklistů, pro které bude nachystán kulturní program. Každý obdrží upomínkový předmět.

cyklostezkaBrno Viden
cyklostezkaBrno Viden