ČSV ZO Vranovice (včelaři)

ČSV ZO Vranovice (včelaři)

Základní organizace Českého svazu včelařů Vranovice

Občanské sdružení  sdružuje chovatele včel z obcí Vranovice, Přibice, Pouzdřany, Ivaň a dalších, kteří mají na uvedených katastrech obcí umístěna včelstva. K 31.8.2015 mělo sdružení celkem 39 členů, kteří se starají o 823 včelstev. Ta jsou rozmístěna v katastrech: Ivaň (5 včelařů, 319 včelstev), Pouzdřany (10 včelařů, 198 včelstev), Přibice (13 včelařů, 104 včelstev) a Vranovice (11 včelařů, 222 včelstev).

Výbor pracuje ve složení: předseda – Oldřich Vybíral (Vranovice), místopředseda – Zdeněk Bartoš (Vranovice), jednatel – Ing. Václav Procházka (Přibice), zdravotnický referent – Radek Krejčí (Pouzdřany), účetní – Zbyněk Klimeš (Vranovice), kronikářka – Romana Nečasová (Vranovice).

Akce v roce 2015:

16.9.2015      15.00 hod.      Výstava ze včelařské činnosti + přednáška
Místo:           Dům pro seniory, Náměstíčko 53, 691 25 Vranovice (jídelna)