Přípravy otevření naučné stezky vrcholí. Děti bude stezkou provádět vrána Krákorka

NS Krákorky mapka 1

Rodiče s dětmi, ale i další návštěvníci Vranovic budou mít možnost od konce září spojit své procházky s návštěvou naučné stezky. Ve Vranovicích začínají vrcholit práce spojené s jejím slavnostním otevřením. Stezka je určena zejména dětským návštěvníkům a nese jméno vrány Krákorky, která také bude děti celou stezkou provázet. „Naučná stezka má místním obyvatelům i příchozím návštěvníkům zpříjemnit … Read More… 

Omluva

Omluva

Vážení spoluobčané. Dne 10. 9. 2018 jsem ve svém obsáhlém vystoupení na jednání Zastupitelstva obce nesprávně uvedl, že se pan starosta dopustil závažného správního deliktu z důvodu nezveřejnění smlouvy v Registru smluv a z toho vyplývajících případných následků. Protože již nebude možnost do voleb veřejně vystoupit a napravit toto pochybení, omlouvám se za svoji chybu Vám i panu … Read More… 

Svůj Strom života dostane prvních dvanáct dětí. Rodiče je vysadí za své narozené miminko.

Svůj Strom života dostane prvních dvanáct dětí. Rodiče je vysadí za své narozené miminko.

Prvních dvanáct stromů pro nově narozené děti vysadí jejich rodiče již tuto sobotu v parku Hlinek ve Vranovicích. Obec startuje projekt „STROM ŽIVOTA“, který má dětem i jejich rodičům připomínat místo, kde se dítě narodilo. Iniciátorem projektu je starosta obce Jan Helikar, který k němu doplnil: „Narození dítěte je vždy mimořádná událost a my jsme chtěli při … Read More… 

Zastupitelstvo schválilo II. etapu výstavby Vzdělávacího centra.

Obr zastupitelstvo

V pondělí 10. září se sešlo zastupitelstvo v náhradním termínu, který byl určen namísto minulého přerušeného jednání. Ve stávajícím složení zastupitelů se jednalo o poslední zasedání v tomto volebním období. Starosta podal přítomným zprávu o hospodaření obce, ze které vyplynulo, že hospodaření na straně příjmů i výdajů je v naprostém souladu s rozpočtem schváleným pro rok 2018. Místostarosta Pezlar … Read More… 

Informace pro voliče z jiných států EU

VOLBY

Dne 5. a 6. 10. 2018 se budou konat volby do Zastupitelstva obce Vranovice. Právo volit do ZO má občan ČR, který nejpozději druhý den voleb dosáhne věku 18 let a je v naší obci přihlášen k trvalému pobytu. Mimo to má při těchto volbách právo volit i občan jiného členského státu Evropské unie s … Read More… 

Prodej zeleniny a brambor

Obr trhy

Ing. Pavloušek oznamuje, že zahájil podzimní prodej zeleniny a brambor. Brambory tříděné 230,-Kč za 25 kg, 100,-Kč za 10 kg – odrůdy Marabel a Red Anna. Odrůdy salátové nebo kašovité lze objednat. Dále nabízí cibuli na uskladnění žlutou i červenou 120,-Kč za 10 kg, 70,-Kč za 5 kg, česnek 60,-Kč za půl kilogramu. Zboží vydává … Read More…