Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2018 > Informace pro voliče z jiných států EU

Informace pro voliče z jiných států EU

VOLBY

Dne 5. a 6. 10. 2018 se budou konat volby do Zastupitelstva obce Vranovice. Právo volit do ZO má občan ČR, který nejpozději druhý den voleb dosáhne věku 18 let a je v naší obci přihlášen k trvalému pobytu. Mimo to má při těchto volbách právo volit i občan jiného členského státu Evropské unie s povoleným trvalým pobytem a přechodným pobytem občana EU v naší obci, avšak za podmínky, že nejpozději do 3.10.2018 požádá na OÚ Vranovice o zápis do tzv. DODATKU STÁLÉHO SEZNAMU VOLIČŮ.

Podrobné informace k volebnímu právu občanů jiných členských států EU jsou k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Aby se předešlo nesrovnalostem v zápise ve volebním seznamu, doporučujeme voličům v případě pochybnosti ověřit svůj zápis ve stálém seznamu voličů a v dodatku stálého seznamu voličů na sekretariátě OÚ Vranovice nejpozději do 3.10.2018 do 16,00 hodin.