Hlášení místního rozhlasu nově na stránkách obce

rozhlas

Hlášení místního rozhlasu si můžete vyslechnout i zpětně. Na webových stránkách obce v sekci Poslechněte si hlášení máte možnost dohledat proběhlá hlášení. Nejsou zde zaznamenána mimořádná hlášení o prodejcích, kteří přijíždějí bez ohlášení a hlášení proběhlá v nepřítomnosti Mgr. Knytlové na sekretariátu obce. -kva-   … Číst více 

Zprávy ze zastupitelstva

Obr zastupitelstvo

Zastupitelé na svém pravidelném zasedání ve čtvrtek 19. 12. 2019 schválili rozpočet obce na rok 2020, plán investic a oprav pro léta 2020 a 2021 a rozpočtový výhled na období let 2021–2022. Rozpočet, který Rada obce předložila zastupitelům ke schválení je přebytkový, což umožňuje v příštím roce další rozvoj obce. Ten se bude týkat především investic … Číst více 

Scolarest – upozornění strávníkům

Scolarest obr

Důležité upozornění strávníkům – V pátek 20.12. bude otevřeno již od 10:00hod. do 11:00hod. pro dospělé strávníky. Prosím dodržujte tento čas, děti nám přijdou na oběd už v 11hod. z důvodu zkráceného vyučování. – Ve čtvrtek 19.12.a v pátek 20.12. bude výdej obědů do 13hod. Děkujeme za pochopení! Zdenka Šišková | Vedoucí školní jídelny | SCOLAREST – zařízení školního stravování spol. s.r.o.   … Číst více 

Mimořádné spuštění sirén

Mimořádné spuštění sirén

Hasičský záchranný sbor JmK informuje, že z důvodu uctění památky obětí tragické události ve Fakultní nemocnici v Ostravě budou dne 17.12.2019 ve 12.00 hod. mimořádně spuštěny sirény jednotného systému varování. Půjde o nepřerušovaný tón sirény v délce 140 s bez doprovodného textu. Současně HZS JmK informuje, že se ruší pravidelná zkouška sirén dne 1. 1. … Číst více 

Pejskaři by měli zpozornět

Pejskaři by měli zpozornět

Novinkou od nového roku je povinné čipování pejsků. Pro psa bezbolestný, avšak majitelem placený úkon, provede veterinář, který zavede čip o velikosti zrnka rýže pejskovi pod kůži na levou stranu krku. Dalším krokem je registrace čipu do registru na internetu on-line – tu provádí sami majitelé nebo po domluvě s veterinářem může provést on. V České republice … Číst více 

Vánoční koncert ve Vzdělávacím centru U Floriánka

Vánoční koncert ve Vzdělávacím centru U Floriánka

Vážení občané, nadcházející vánoční období bychom Vám rádi zpestřili Vánočním koncertem přední interpretky divadla Slunečnice paní Kristýny Šebkové, která vystoupí s vánočními skladbami nejznámějších českých i světových interpretů. Vánoční koncert, který pro Vás připravila obec Vranovice ve spolupráci s S Centrem volného času se uskuteční ve čtvrtek 12. prosince 2019 od 18 hodin v koncertním sále Vzdělávacího centra U … Číst více 

Zprávy ze zastupitelstva

Obr zastupitelstvo

Ve čtvrtek 31. října se uskutečnilo letošní 5. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vranovice.  V úvodu jednání seznámil starosta přítomné zastupitele a občany s obsahem zasedání Rady obce, které se uskutečnila v mezidobí od posledního zasedání zastupitelstva. V následujícím programu vystoupil předseda Finančního a Kontrolního výboru, kteří přednesli zprávy o činnosti obou kontrolních orgánů. V dalším programu se projednávala nadcházející inventarizace, … Číst více