PF 2020

Vranovice breclav znak

Vážení spoluobčané,

blíží se nezadržitelně konec dalšího roku.

 

Dovolím si touto cestou poděkovat Vám všem, kteří jste se podíleli svojí prací na rozvoji naší krásné obce, všem členům jednotlivých spolků a organizací za trpělivou a nepřehlédnutelnou práci při zajišťování nespočetných akcí pro děti, mládež, seniory a celou veřejnost. Poděkování patří všem, kteří svou anonymní práci přispívají ke zkvalitnění veřejného života v naší obci.

 

Vám všem přeji klidné prožití Vánočních svátků a do roku 2020 hodně zdraví, mnoho osobních a profesních úspěchů.

 

 Za kolektiv zaměstnanců obce a za cele vedení obce 

 

Jan Helikar

starosta obce