Nahlížejte do evidence tříděného odpadu

Svozová společnost A.S.A. spustila On-line přehled třídění. Přístup do systému získáte na OÚ. Kvůli zachování soukromí na internetu je nutná osobní návštěva. Každá domácnost má možnost sledovat a kontrolovat vlastní třídění odpadu. Od pondělí 24.11.2014 se na sekretariátě OÚ vydávají zájemcům přístupová hesla k vlastnímu účtu přes dálkový internetový přístup. Přístupová hesla se budou vydávat … Číst dále… 

Kácení dřevin

Ministerstvo životního prostředí schválilo dne 14.10.2014 vyhlášku č. 222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Účinnost od 1.11.2014. Vyhláška o kácení dřevin … Číst dále… 

Jaké jsou zkušenosti po dvou měsících třídění odpadu?

V sobotu 1.11.2014 to byly dva měsíce od zahájení projektu třídění odpadu. Jde o projekt významný, který přinesl pro každého z nás do sběru a likvidace odpadu zásadní změny. Aby byl efektivní a přinesl očekávaný přínos, tak si vyžádá od nás všech velkou dávku sebekázně a trpělivosti. A jaké jsou zkušenosti po dvou měsících třídění? … Číst dále… 

Kominické práce

Pan Tomáš Strouhal z Křepic provádí pravidelné roční kontroly a čištění komínů. Cena 350,-Kč za komín na plyn a 400,-Kč za komín na tuhá a kapalná paliva. Objednávky na tel. 774 938 398. Součástí kontroly je vydání zprávy o provedené kontrole a čištění. … Číst dále…