Obec Vranovice > Aktuality - PROJEKT Třídíme už doma > Archiv 2014 > Jaké jsou zkušenosti po dvou měsících třídění odpadu?

Jaké jsou zkušenosti po dvou měsících třídění odpadu?

trideni logo

V sobotu 1.11.2014 to byly dva měsíce od zahájení projektu třídění odpadu. Jde o projekt významný, který přinesl pro každého z nás do sběru a likvidace odpadu zásadní změny. Aby byl efektivní a přinesl očekávaný přínos, tak si vyžádá od nás všech velkou dávku sebekázně a trpělivosti.

A jaké jsou zkušenosti po dvou měsících třídění?

 1. Významně se mění skladba likvidovaného odpadu
  Za první dva měsíce po zavedení třídění se až trojnásobně zvýšil objem plastů (tříděného v popelnicích i v obecních kontejnerech). Zvýšil se objem papíru, u bio odpadu bude nutné realizovat další svoz v druhé polovině listopadu.
 1. Je nutné dodržovat stanovené principy a zásady
  Pro správné a efektivní třídění je nutno dodržovat stanovené principy a zásady. Nejčastější pochybení:
 1. a) Správné přistavování popelnic ke svozu tříděného odpadu:
  Vysypání tříděného odpadu je možné pouze ze správně označených popelnic. Popelnice na komunální odpad není možné použít pro třídění plastu a naopak. V termínu svozu tříděného odpadu (např. plast) je možné přistavit pouze popelnice na plast. Jiné popelnice nebudou vysypány.
 1. b) Správné označení popelnic:
 • není možné používat plechové popelnice
 • každá popelnice na třídění odpadu musí být označena: čárový kód, číslo popisné a označení tříděného odpadu ( bioodpad, papír, plast). U komunálního odpadu: čárový kód a číslo popisné. V případě, že má domácnost na tříděný odpad více popelnic (např. na plast dvě popelnice), tak musí být označeny obě popelnice.
 1. c) Používání plastových pytlů:
  V minulosti, když nestačily popelnice, jsme byli zvyklí používat plastové pytle pro komunální odpad.Pro tříděný odpad lze požívat pytle následovně:
 • plasty – lze používat igelitové pytle
 • papír – lze požívat pouze papírové pytle
 • bioodpad – lze používat pouze samorozložitelné pytle
 • komunální odpad – lze používat jakékoliv pytle
 1. Dosud vázne dálkový přístup na sledování evidence tříděného odpadu pro jednotlivé domácnosti.
  Společnost A.S.A., spol. s.r.o. je dosud ve zpoždění v zavedení možnosti sledování evidence tříděného odpadu pro jednotlivé domácnosti.V současné době je realizován zkušební provoz na sledování centrální evidence tříděného odpadu z OÚ. Dle aktuálního vyjádření zástupců společnosti A.S.A. bude evidence třídění zpřístupněna pro domácnosti v měsíci listopadu.

Jak využít dosavadní zkušenosti:

 • Obec bude dlouhodobě sledovat změny v množství tříděného odpadu.
  Změny množství tříděného odpadu budou promítnuty do změn svozu odpadu.V druhé polovině listopadu proběhne mimořádný svoz bioodpadu.
 • Nutno dodržovat stanovené zásady a principy pro svoz a třídění odpadu
 • Zpřístupnit sledování evidence tříděného odpadu pro jednotlivé domácnosti.

Všichni stále mějme na paměti: čím více třídíme, tím menší je objem směsného odpadu, tím více ušetříme ve své kapse, tím více budeme šetrní k přírodě okolo nás.

Platí tak to naše:   Třídíme už doma. Za přírodu, peněženku, pro sebe

 

Ve Vranovicích dne 3.11.2014

Ing. Jan Helikar
starosta obce

 

Ke stažení: