Obec Vranovice > Archív aktualit > Archív 2011 > Akční víkend sokolů v Budislavi – fotoreportáž

Akční víkend sokolů v Budislavi – fotoreportáž

sokolove

(Text a foto: Marta Goliášová)
III. ročník akčního víkendu Budislav u Litomyšle 16. 9. – 18. 9. 2011
Již potřetí měli někteří naši mladí členové možnost strávit akční víkend v Budislavi u Litomyšle v táboře PS M. Sedláčkové. Celý víkend byl vyplněn hrami, soutěžemi, a hlavně pohybem, který chybí nejenom dětem.
(Jen pro zajímavost a i k zamyšlení uvádím odpověď na otázku, na koho se těší domů, jednoho z nejmladších účastníků sedmiletého Honzíka: „ No jasně, na playstation.“)
Víkendu se zúčastnilo celkem 18 dětí, které jsme již ve vlaku rozlosovali do tří družstev – červené, modré a zelené. V těchto družstvech děti pak po celou dobu pobytu získávaly pro svoje družstvo za pohybové i znalostní hry body ve formě víček od PET lahví své barvy. Nejvíce víček získali červení (81), druzí byli modří (78) a třetí zelení (76). Rozdíly byly minimální, a proto všechna družstva byla odměněna balíčkem se sladkostmi. I cestu za pokladem jsme stihli.
Účastníci letošního víkendu měli možnost vyzkoušet si svoje síly na 20 ti překážkách v lanovém centru. Čekalo je slaňování z 12 metrové skály, samozřejmě pod dozorem dvou zkušených instruktorů. O slaňování děti věděly a samozřejmě byly zvědavé, zda to dokáží či ne. Většina to zvládla hravě a všem těm, kteří se nakonec také odhodlali to zkusit, se to líbilo. Překvapením pro děti byl však aquazorbing.  Že nevíte co to je? My už ano. Zeptejte se dětí nebo i vedoucích. „Vyblbli„ jsme se totiž všichni – ostatně to dokazují i přiložené fotky.
V den odjezdu jsme v Litomyšli v zámeckém parku hráli kubb, který si budete moci s námi zahrát v příštím roce i u nás ve Vranovicích, protože nás tato hra tak nadchla, že jsme si ji již objednali.  
Domů jsme se vrátili se spoustou zážitků a v koženém váčku si přivezli na památku tři valounky zlata. Doufám, že všichni účastníci byli spokojeni.
Děkuji organizátorům a vedoucím. Poděkovat bych ale chtěla i obci Vranovice, díky jejíž finanční podpoře jsme si tuto akci mohli už potřetí dovolit.
Prostě zase to stálo za to.

Jak na slaňování, trocha teorie nikomu neuškodí. Kupodivu poslouchali všichni pozorně.

Eliška Rapcová  – talent, věděla hned, že to zvládne

Lucka Holečková – překonávám sama sebe. Myslela, že to nezvládne a podívejme se, jak jí to jde

koule čeká a my také

nejlepší běžec v kouli  Pavel Goliáš čeká, až ho vytáhnou na břeh

je to docela fajn, řekl David Dubský

Adélka Rapcová na kajaku.

příprava na lana

Verunka Hochmanová na "Koťatech"