Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2010 > ZŠ a MŠ Vranovice ve školním roce 2010/2011

ZŠ a MŠ Vranovice ve školním roce 2010/2011

Prázdniny utekly jako voda, což je jejich nepříjemná vlastnost, jak mohou potvrdit nejen děti, ale i pedagogové. Do nového školního roku vstoupila základní škola s opět menším počtem žáků. V tomto roce bude v 11 třídách navštěvovat naši školu 224 žáků z Vranovic a poměrně širokého okolí od Popic po Hrušovany. Snížení počtu žáků znamená i personální změny a samozřejmě nižší příděl finančních prostředků od kraje, potažmo MŠMT. Na konci školního roku 2009/2010 opustilo naši školu 49 žáků, se kterými proběhlo slavnostní rozloučení v obřadní síni OÚ 28. 6. 2010.

Do 1. třídy nastoupilo 14 žáčků pod vedením paní učitelky Mgr. Marie Lucké. Do dvou 6. tříd 36 žáků. Třídními učiteli jsou Mgr. Andrea Lastomirská a Mgr. Ondřej Dostalík. Nižší počet dětí ve třídách umožňuje lepší práci s dětmi ve všech předmětech; i možnost věnovat se více žákům s poruchami učení.
Po 35 letech byly z budovy národní školy na ulici Masarykova odstraněny sloupy, které podpíraly strop. Díky zřizovateli a příspěvku Jihomoravského kraje už na sebe děti a učitelé ve 4. a 5. třídě, které zde bývají tradičně umístěny, bez problému vidí a ubylo jedno z bezpečnostních rizik, které bylo škole vytýkáno téměř po dvě generace. V souvislosti s nově vybudovaným stropem byla předělána elektroinstalace ve druhém podlaží, která splňuje současné předpisy.

Níže naleznete nabídku zájmových útvarů, které škola hodlá otevřít v tomto školním roce.

V mateřské škole jsme si již zvykli na naplněné tři třídy. V tomto školním roce bude do MŠ docházet 73 dětí; zbytek kapacity tzn. dvě místa – jsou vyhrazena pro předškoláky nových obyvatel Vranovic. Dvě třídy MŠ byly nově vymalovány a byla dokončena výměna topení v celé budově MŠ.
Již teď na začátku školního roku upozorňuji na zápis do MŠ pro školní rok 2011/2012, který se uskuteční prakticky v souběhu se zápisem do 1. třídy a to na začátku února 2011. Kritéria budou včas zveřejněna.

Mgr. O. Vybíral, ředitel školy

Nabídka kroužků:
1. Pěvecký sbor
– vede: Mgr. Pavla Toncrová
– pro žáky: 2. – 9.  ročníku
– místo: budova ZŠ Masarykova 178
– doba: středa 14:00 hod
 
2. Doučování z jazyka českého
– vede: Mgr. Jan Šlajchrt
– pro žáky 6. ročníku
– místo: budova ZŠ Masarykova 178
– doba: čtvrtek 14:00 hod
 
3. Doučování z jazyka českého
– vede: Kamila Jordánová
– pro žáky: 8. ročníku
– místo: budova ZŠ Masarykova 178
– doba: pátek 14:00 hod
 
4. Doučování z jazyka českého
– vede: Mgr. Ludmila Kovaříková
– pro žáky: 9. ročníku
– místo: budova ZŠ Masarykova 178
– doba: středa 14:00 hod
 
5. Doučování z matematiky
– vede: Mgr. Jana Masaříková
– pro žáky 7. ročníku
– místo: budova ZŠ Masarykova 178
– doba: úterý 13:45 hod
 
6. Doučování z matematiky
– vede: Mgr. Svatava Odložilíková
– pro žáky: 8. ročníku
– místo: budova ZŠ Masarykova 178
– doba: středa 13:45 hod
 
7. Literární kroužek
– vede: Kamila Jordánová
– pro žáky: 6. – 9.  ročníku
– místo: budova ZŠ Masarykova 178
– doba: středa 14:00 hod
 
8. Ruský jazyk
– vede: Mgr. Andrea Lastomirská
– pro žáky: 6. – 9.  ročníku
– místo: třída 6.A, ZŠ Masarykova 178
– doba: úterý 14:00 hod
 
9. Německý jazyk
– vede: Mgr. Pavla Toncrová
– pro žáky: 6. – 9. ročníku
– místo: ZŠ Masarykova 178
 
10. Tvorba HTML
– vede: Mgr. Svatava Odložilíková
– pro žáky: 6. – 9. ročníku
– místo: počítačová učebna 1; ZŠ Masarykova 178
– doba:  pondělí 13:45 hod
 
11. Taneční kroužek – Crazy Girls
– vede: Miroslava Čápová
– pro žáky: 4. – 9. ročníku
– místo: tělocvična ZŠ Masarykova 178
– doba: pondělí a středa 15:30 hod
 
12. Přehazovaná
– vede: Mgr. Andrea Lastomirská
– pro žáky: 5. – 7. ročníku
– místo: tělocvična ZŠ Masarykova 178
– doba: pondělí 14:00 hod
 
13. Volejbal
– vede: Mgr. Jana Kodýtková
– pro žáky: 8. – 9. ročníku
– místo: sokolovna Sokola Vranovice, Lipová
– doba: čtvrtek 15:30 hod
 
14. Fotbal
– vede: Mgr. Ondřej Dostalík, Karel Hochman
– pro žáky: 4. – 9. ročníku
– místo: sokolovna Sokola Vranovice, hřiště SK Vranovice
– doba: středa 14:00 hod
 
15. Jóga
– vede: Kamila Jordánová
– pro žáky: 6. – 9. ročníku
– místo: tělocvična ZŠ Masarykova 178
– doba: úterý 15:00 hod, čtvrtek 16:00 hod – rozděleno na 2 skupiny
 
16. Country – Čtyřlístek starší
– vede: Zdeňka Zlámalová
– pro žáky: 6. – 9. ročníku
– místo: tělocvična ZŠ Masarykova 178
– doba: pátek 15:15 hod
 
17. Country – Čtyřlístek mladší
– vede: Hana Hladíková
– pro žáky: 1. – 3. ročníku
– místo: tělocvična ZŠ Masarykova 178
– doba: pátek 16:15 hod
 
18. Florbal
– vede: Mgr. Oldřich Vybíral
– pro žáky 4. – 9.  ročníku
– místo: sokolovna Sokola Vranovice
– doba: úterý, čtvrtek 14:30 – 15:30 hod