Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2022 > Zprávy ze zastupitelstva: Dobré hospodaření umožní obci další rozvoj i v období ekonomické nestability.

Zprávy ze zastupitelstva: Dobré hospodaření umožní obci další rozvoj i v období ekonomické nestability.

Obr zastupitelstvo

Zastupitelstvo obce se sešlo na pravidelném veřejném zasedání ve čtvrtek 23. srpna 2022.
Starosta zastupitele seznámil se zprávou o hospodaření obce Vranovice za rok 2021, ze které vyplývá, že hospodaření obce nevykazuje žádné chyby a nedostatky a je bezrizikové. Překvapující a velmi pozitivně hodnocená byla skutečnost, že obec stačila předejít zablokování peněžitých prostředků u Sberbank jejich včasným převedením do České spořitelny. Závěrečný účet obce za rok 2021 vykazuje rekordní přebytek ve výši více než 15,6 milionů korun. Jedná se již o druhý rok, kdy obec hospodaří s rozpočtovým přebytkem vyšším než 10 milionů korun. V roce 2020 to bylo 13,5 milionů korun. Tyto přebytky dovolují obci významné investice v letošním roce. Hospodaření vykazuje velkou stabilitu a z dohodového hlediska předpoklady pro možný rozvoj i v následujících „hubených letech“.
Výroční zpráva za rok 2021, kterou zastupitelé obdrželi ke schválení, kromě hospodaření obce zmiňuje také dvě oblasti, které v loňském roce dominovaly. Jde o investice za více než 27 mil Kč do Územní stability ekologického systému. Jednalo se o úpravu krajiny o rozloze více než 12,5 ha, kde bylo vysázeno více než 5600 kusů stromů a téměř 25 tisíc keřů. Druhou oblastí je třídění odpadů, které dokazuje, že se jedná o způsob likvidace, který je nejen ekologický, ale i ekonomický. Za 10 let, co ve Vranovicích funguje unikátní systém tříděni odpadu, došlo ke snížení nákladů na likvidaci odpadu z více než 1 mil Kč/rok na cca 800 tis. Kč za rok. A k tomu došlo ke snížení ročních nákladů i přes zvyšující se jednotkové ceny za likvidaci odpadu. Společností EKO KOM bylo obci za dobu, co třídíme odpad vyplacena částka převyšující 3,2 mil Kč.
V dalším jednání zastupitelé schválili smlouvy na poskytnutí dotace SK Vranovice ve výši 60 000 korun na zabezpečení oslav 90 – ti let výročí vzniku kopané ve Vranovicích, Mysliveckému sdružení Vranovice-Přibice ve výši 30 000 Kč a Junáku ve výši 40 000 Kč.
Schváleno bylo také vydání mimořádného volebního Vranovického zpravodaje, který vyjde na přelomu měsíce srpna a září.