Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2020 > Zprávy ze zastupitelstva

Zprávy ze zastupitelstva

Obr zastupitelstvo

Zastupitelstvo se k prvnímu veřejnému zasedání v roce 2020 sešlo ve čtvrtek 27. února. Na programu jednání bylo schválení žádostí o dotace místních spolků a organizací, výsledky inventarizace za rok 2019, představení projektu na vybudování kulturně – sportovního centra na ulici Sokolská a rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva.

V úvodu starosta seznámil členy zastupitelstva a přítomnou veřejnost s tématy, která Rada obce projednávala od posledního zasedání Zastupitelstva obce. Diskuze se rozvinula nad postupem řešení reklamací bytového domu Doliny a jeho dalším financování.

Žádosti o dotace určené k zabezpečení řádného provozu předložilo sedm obecních organizací a také Diecézní charita Brno – oblastní Charita Rajhrad. SK Vranovice byla schválena dotace ve výši 125 tis. Kč, Mysliveckému sdružení Vranovice – Přibice ve výši 30 tis. Kč, vinařům 20 tis. Kč, Tělovýchovné jednotě Sokol Vranovice 125 tis. Kč, Moravskému rybářskému svazu Vranovice 20 tis. Kč, Českému svazu včelařů Vranovice 12 tis. Kč. a charitě Rajhrad příspěvek ve výši 2,1 tis. Kč. na sociální péči. Všechny požadované dotace byly zahrnuty v rozpočtu obce na rok 2020 a zastupitelstvo je schválilo.

Zprávu o výsledku inventarizace přednesl předseda inventarizační komise Jiří Hladík, který konstatoval řádné provedení inventury na všech úsecích spadajících pod správu obce. Výsledek inventury za rok 2019 byl zastupitelstvem schválen.

V dalším programu se hovořilo o plánovaném projektu výstavby kulturně společenského centra, které by mělo vzniknout v místě dnešního sokolského hřiště a sokolské haly. Kolem projektu se vedla rozsáhlá diskuze, zejména o kapacitě prostor pro pořádání venkovních akcí a účelnosti některých plánovaných úprav. V závěru veřejného zasedání zastupitelé schválili odměny neuvolněným zastupitelům za rok 2019, které zůstaly zachované ve stávající výši předchozích let. A následně se opoziční zastupitelé neúspěšně pokusili o zrušení místa 2. místostarosty. Závěrečná diskuze řešila problematiku využití vyřazených knih z knihovny i domácností. V této souvislosti by se měla v novém informačním centru umístěném na vranovickém nádraží objevit tzv.“knihobudka“.

(kva)