Zprávy ze Zastupitelstva

Obr zastupitelstvo

Ve čtvrtek 29. 8. 2019 se uskutečnilo letošní čtvrté veřejné zasedání Zastupitelstva obce. Na programu jednání bylo celkem 15 jednacích bodů. Zúčastnilo se 13 zastupitelů, dva byli omluveni.

Úvodem starosta Jan Helikar seznámil přítomné zastupitele a veřejnost s obsahem jednotlivých zasedání Rady obce, které se od posledního jednání zastupitelstva uskutečnila.

V následujícím programu přednesl předseda Finančního výboru zprávu z jednání Finančního výboru nad kterou se vedla rozsáhlá diskuze. Proti výkladům a závěrům zprávy se starosta obce ostře vyhradil a označil ji za účelovou. Následně předložil fakta, která tvrzení zprávy Finančního výboru vyvrátila.

Předseda Kontrolního výboru podal zastupitelstvu ke schválení nové znění Jednacího řádu Zastupitelstva. Po dlouhé a podrobné diskuzi nebyl nakonec nový jednací řád zastupitelstvem schválen.

Starosta vyhodnotil Plán oprav a investic, který zahrnoval především výstavbu Vzdělávacího centra, opravy komunikací a v neposlední řadě i údržbu zeleně v obci. Dále se vyjádřil k opravám a investicím, které nás čekají v následujícím období a které mimo jiné zahrnují rekonstrukci ulice Přibické, Obchodní a Zahradní, nákup traktoru pro zkvalitnění údržby zeleně, opravy Sokolského hřiště, vybudování venkovního sportovního areálu a také opravy komunikací v ulicích U Floriánka a U koupaliště. Upozornil  na opakování výběrového řízení pro školní zahradu U Floriánka a v mateřské škole. Do minulého výběrového řízení se nikdo nepřihlásil.  V závěru jednání zastupitelstvo schválilo veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace pro Diecézní charitu Brno a pro Myslivecké sdružení Vranovice-Přibice zapsaný spolek.

Závěrečné diskuze projednávala výtěžnost výukového bazénu, opravy kanalizace a závěrečný úklid po hodových slavnostech.

-kva-