Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2018 > Zprávy ze Zastupitelstva

Zprávy ze Zastupitelstva

Obr zastupitelstvo

Včera, tedy ve čtvrtek 20. prosince proběhlo letošní poslední veřejné zasedání Zastupitelstva. K hlavním bodům programu patřilo schvalování rozpočtu na rok 2019, plán investic a oprav na léta 2019 až 2020, zpráva o výstavbě vzdělávacího centra a také schválení vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad.

Rozpočet na rok 2019 byl sestaven na základě výsledků hospodaření za rok 2018, zahrnuje veškeré smluvní závazky obce, zahájené nebo již vysoutěžené investice a také dotace na zateplení Vzdělávacího centra i úvěr na dokončení výstavby Vzdělávacího centra. Rozpočet nepředpokládá v příštím roce zvýšení stočného ani poplatků za popelnice. Stejně jako v minulých letech plán počítá s dotacemi pro všechny příspěvkové a společenské organizace působící v obci, a to ve stejné výši jako v roce minulém. Po dlouhé a místy i emotivní debatě byl rozpočet pro rok 2019 schválen.

Plán investic v příštím roce zahrnuje dostavbu Vzdělávacího centra a s tím spojené investice zahrnující vybavení nové knihovny a kulturního centra. Počítá se také s investicemi do dalších oprav silnic a chodníků. To se týká konkrétně ulice Zahradní, Přibické a Obchodní. V plánu jsou úpravy zahrady v Mateřské škole i Vzdělávacím centru a také výsadba zeleně v obci, realizace biokoridorů a interakčních prvků. Počítáno je i s revitalizací říčky Šatavy a téměř tři čtvrtě milionu korun je vyčleněno na údržbu zeleně v obci. V roce 2020 dojde k dalším opravám chodníků, venkovních sportovišť a naplánovaná je také I. etapa úpravy Sokolského hřiště. Pokračovat budou i pozemkové úpravy. Plán investic zastupitelé schválili jednomyslně.

První místostarosta přednesl všem přítomným zprávu o probíhající výstavbě II. etapy Vzdělavacího centra. Výstavba II. etapy byla zahájena 26. září 2018 a stavbu provádí společnost PSK Group s.r.o z Brna. Celá výstavba by měla být ukončena 15. srpna 2019. V současné době jsou provedeny veškeré bourací práce, byly vyztuženy základy a provedeny izolace. Vzhledem ke stáří budovy a způsobu dřívější výstavby, která neodpovídá dnešním normám musela být celá budova zkontrolována statikem a díky zjištěným skutečnostem musí dojít k úpravě harmonogramu stavby, ovšem bez revize termínu ukončení. Po jednání se zástupci školy, družiny, umělecké školy a knihovny došlo k určitým změnám v dispozicích interiéru a vybavení jednotlivých provozů.

Následně zastupitelé schválili vyhlášku týkající se likvidace komunálního odpadu, která je nově doplněná o osvobození od poplatku pro osoby umístěné v Domě pro seniory v oddělení pro nesamostatné pacienty. Likvidaci odpadu v tomto oddělení hradí společnost Seniorprojekt.

V závěru jednání Zastupitelstva byly projednány každoroční inventury a schváleno složení jednotlivých inventarizačních komisí.

Závěrečná rozsáhlá diskuze se týkala bezpečnosti provozu na ulici Lipová a možných opatření, která by provoz na této komunikaci upravily. Vedení obce přislíbilo vést další jednání a provést opatření vedoucí k dosažení vyšší bezpečnosti a snížení hlučnosti na této komunikaci.

Přestože jsou před námi svátky klidu a pohody, atmosféra včerejšího jednání Zastupitelstva tomu neodpovídala. Celé jednání probíhalo v pohnuté, místy až vypjaté atmosféře. Jednání nově zvoleného obecního Zastupitelstva se začínají potýkat s nešvarem, který se dříve při řízení naší obce neobjevoval a který známe ze současné „velké“ politiky. Někteří opoziční zastupitelé svůj zájem soustřeďují pouze na urputné hledání chyb a nedostatků, ale bez snahy o dohodu, kompromis, hledání společné cesty a koncepční práci. Do diskuzí jsou vnášeny prvky zastrašování a výhružek.

Takové postupy zpomalují práci všech zastupitelů a obec rozdělují. Vždyť komunální politika obce by měla být dělaná především pro občany v obci žijící a měla by se vyznačovat snahou o pospolitost, dohodu a najití společné cesty v místech, kde se názory jednotlivých politických stran liší.