Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2023 > Zprávy ze zastupitelstva

Zprávy ze zastupitelstva

Obr zastupitelstvo

V úterý 28. 2. 2023 se v zasedací místnosti obecního úřadu uskutečnilo první veřejné zasedání zastupitelstva obce v letošním roce. Stěžejními tématy jednání byl Strategický plán rozvoje obce na období 2023–2026, žádosti o dotace místních spolků a organizací a výsledky inventarizace majetku obce.
Druhý místostarosta obce seznámil přítomné zastupitele a občany se Strategickým plánem rozvoje obce na období 2023–2026, který navazuje na Plán rozvoje obce 2019–2022 a Plán investic a oprav platný pro rok 2023. Z plánu vyplývá, že obec se bude v následujících letech mimo jiné zabývat výraznou podporou rozvoje sportovních a volnočasových aktivit. Stěžejní investicí je multifunkční sportovní hřiště, jehož realizace bude rozdělena do dvou etap. V první etapě vznikne v areálu hřiště SK Vranovice víceúčelové hřiště pro atletické disciplíny a tenisový kurt. Projekt zahrnuje i zázemí pro sportovce a návštěvníky. V přilehlých venkovních prostorách fotbalového stadionu vznikne workautové hřiště. V rámci II. etapy, která se bude realizovat v letech 2024–2025, bude v místě tréninkového fotbalového hřiště vybudováno hřiště na míčové hry a dojde k úpravě a rozšíření parkoviště. Financování projektu ve výši 10,5 mil. Kč bez DPH je zajištěno z rozpočtu obce.
Nové herní prvky pro nejmenší děti budou instalovány v parku Hlinek a plán pamatuje i na přebudování stávající travnaté plochy hřiště v parku na sportovní hřiště s pevným povrchem vhodné pro míčové hry. Umístění zcela nových herních prvků pro děti je plánováno v lokalitě Kopečky a plánována je inovace prvků na dětském hřišti v ul. Náves.
Plánovaná výstavba Sportovního a společenského centra Sokolská je v současné době limitována růstem cen a absencí vhodných dotačních titulů, které jsou nezbytnou podmínkou realizace rozsáhlého projektu. Vedení obce proto bude hledat shodu na vhodném řešení napříč všemi zainteresovanými skupinami, tedy zastupitelstvem obce, zástupci TJ Sokol, dotčenými spolky a obyvateli obce.
V plánu rozvoje obce je dále také zahrnuta modernizace interiérů školských prostor, rozšíření vzdělávacích kurzů pro občany, pokračovat se bude v ochraně a péči o krajinu se záměrem udržení ekologické stability, plánovaná je realizace oddechového parku a naučné stezky podél říčky Šatavy a Plačkova lesa. Plán počítá i s pokračující podporou zajištění dostupnosti zdravotní péče a umístěním praktických lékařů do zrekonstruovaných nebytových prostor domu v ul. Náves 89 spolu s rozšířením počtu parkovacích míst v jeho blízkosti.
V plánu je rovněž zaneseno vybudování autobusových přístřešků na ulici Lipová, zřízení přechodů s bezpečnostním nasvětlení na ulici Lipová, Školní a Hlavní, pokračování v projekční přípravě a realizace rekonstrukcí chodníků v ulici Růžová, k Trati, Květná, část ulice Lipová, Nosislavská a Příční. Na hřbitově budou upraveny cesty a plánováno je vybudování kolumbária.
Předložený plán rozvoje obce byl zastupiteli schválen.
V dalším jednání zastupitelstvo schválilo žádosti o dotaci z rozpočtu obce pro TJ Sokol ve výši 160.000,- Kč, Myslivecké sdružení Vranovice – Přibice ve výši 30.000,- Kč, ZO ČSOP Šatava 25.000,- Kč, Moravský rybářský svaz, z.s., p.s., Vranovice ve výši 40.000,- Kč, ČZS vinaři Vranovice 25.000,- Kč, SK Vranovice: 160.000,- Kč a Junák – český skaut 50.000,- Kč
Zastupitelstvo rovněž schválilo výsledky inventarizace majetku obce k 31.12.2022 dle přednesené zprávy.

Kvapilová Dana