Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2022 > Zprávy ze zastupitelstva

Zprávy ze zastupitelstva

Obr zastupitelstvo

Veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo ve čtvrtek 1. září bylo poslední ve složení stávajícího zastupitelstva. Předmětem jednání byla, mimo pravidelných agend, zpráva o vývoji a vyhodnocení Plánu investic a oprav pro roky 2022–2023, Rozpočtové opatření a prodej a koupě pozemků.
Starosta Jan Helikar označil investiční akce a opravy zahrnuté do Plánu investic a oprav pro roky 2022–2023 za zrealizované nebo ve stádiu výstavby, s vydaným stavebním povolením či očekávání vypsání vhodného dotačního titulu. K těm již zrealizovaným patří komunikace v ulici U Floriánka, sanace krovu v budově ZŠ Masarykova, založení prvků územního systému ekologické stability – aleje, větrolamy, biokoridory, biocentra a jejich povýsadbová péče, revitalizace Šatavy, modernizace přečerpávacích stanic, dešťová kanalizace na ulici Nosislavská, Zahradní a Lipová. Tyto investice dosahují částky téměř 6 mil. Kč z rozpočtu obce.
Půdní vestavba na hlavní budově základní školy a nové zdravotní středisko jsou v realizaci a předpokládaný termín dokončení je leden roku 2023.
Veřejné osvětlení okol sila čeká na vydání souhlasu všech majitelů dotčených pozemků, které se zatím nepodařilo získat.
Sportovně společenský areál Sokolské hřiště má vydané stavební povolení a čeká se na vypsání vhodných dotačních titulů, které pomohou spolufinancovat jeho realizaci.
U venkovního sportovního areálu vylo vypsáno výběrové řízení, do kterého se přihlásil pouze jeden uchazeč, jehož nabídka realizace byla vysoce předražena, proto je nyní vypsáno nové výběrové řízení.
V dalším jednání bylo schváleno Rozpočtové opatření, ze kterého vyplývá, že rozpočet vykazuje rozpočtovou stabilitu a Rozpočtové opatření je pouze reakcí na aktuální požadavky.
Následná diskuse se vedla také okolo probíhajících soudních sporů bytového domu Doliny.
V závěru starosta poděkoval všem zastupitelům a zastupitelkám za spolupráci v uplynulém volebním období a všem, kteří kandidují i v nadcházejících komunálních volbách popřál mnoho úspěchů ve volebním klání.

-kvap-