Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2020 > Zprávy ze zastupitelstva

Zprávy ze zastupitelstva

Obr zastupitelstvo

Ve čtvrtek 17. prosince proběhlo opět za zvýšených hygienických opatření ve školní jídelně Scolarest veřejné zasedání Zastupitelstva obce, poslední v tomto roce. Zastupitelé mimo jiné řešili rozpočet na rok 2021, Plán investic a oprav pro roky 2021 a 2022 a Rozpočtový výhled 2022–2023.

Ze zdravotních důvodů opustil funkci 1. místostarosty i funkce řadového zastupitele Ing Jaroslav Pezlar, kterému starosta poděkoval za jeho dlouholetou práci pro obec. Novým zastupitelem se stal pan Libor Dofek, který zároveň složil slib zastupitele. Ze stejného důvodu zastupitelé volili i nového člena Rady obce. Tím se stal pan Aleše Hanuš.

V dalším jednání starosta informoval přítomné o průběhu nouzového stavu v obci a poděkoval všem, kteří se podíleli na pomoci se překlenutím epidemie a nouzového stavu. Zastupitelstvo v tomto bodě schválilo prominutí nájmu vybraným subjektům z důvodu uzavření provozovny v době nouzového stavu.

Dále byla schválena byla jedna ze tří variant studie stavby Sportovní haly, jejíž užší projednání proběhlo za účasti vedení obce, zastupitelů, zástupců Sokola, Sportovní a Stavební komise v úterý 15. prosince. Schválen byl rovněž Rozpočet na rok 2021 a Plán investic a oprav.

Na základě zaslání stížnosti jednoho ze zastupitelů na Ministerstvo financí, kde označil Zprávu auditora o výsledcích hospodaření obce za rok 2019 za nepravdivou, vyzvalo Ministerstvo financí k přezkoumání výsledků tohoto auditu. Starosta konstatoval, že všechny oblasti uváděné v podnětné zprávě stěžovatele byly zastupitelstvem projednávány a schváleny. Starosta obvinění auditora představitelem obce považuje přinejmenším za velmi neobvyklé.

V závěrečné diskusi proběhla rozprava týkající se úsekového měření na ulici Lipová, kde se přes původní zamítavé stanovisko Policie po společném jednání mezi Dopravním oddělením Pohořelice, Správou údržby silnic a Policie České republiky podařilo dosáhnout přehodnocení stanoviska Policie. Další dotazy směřovaly k organizaci kulturních akcí ve Sportovní hale.

Na závěr posledního letošního zasedání Zastupitelstva obce starosta popřál všem přítomným příjemné prožití Vánoc a do nového roku zdraví a více pozitivních chvil než v roce letošním.