Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2020 > Zprávy ze zastupitelstva

Zprávy ze zastupitelstva

Zprávy ze zastupitelstva

Ve čtvrtek 20. srpna 2020 se uskutečnilo letošní třetí veřejné zasedání zastupitelstva obce. Na programu jednání byla smlouva o dílo se společností Kavyl na založení prvků územního systému ekologické stability, návrh změny územního plánu obce Vranovice nebo slevy z kupní ceny bytových jednotek Nad Dolinami.
Smlouva se společností Kavyl se týká vybudování 7 objektů na katastrálním území Vranovic, které mají velmi výrazně přispět k ochraně zemědělské půdy před negativními účinky větrné eroze. Dva interakční prvky byly dokončeny v první etapě již v dubnu 2020. Jeden se nachází v Bukovanech na ploše o rozloze 3714 m2. Zde bylo vysazeno 280 stromů a 555 keřů. Druhý se nachází v lokalitě Žlebský, kde se vysadilo 54 ovocných stromů. Další čtyři objekty jsou biokoridory, které bude realizovat právě společnost Kavyl. Jejich celková rozloha bude 92 779 m2 a budou realizovány Na Dlouhých, Na Špiglech, Rokytovy a Teplany. Zde se vysadí 4232 stromů a 40214 keřů. Posledním objektem je biocentrum v Zadních žlebech, které bude zabírat plochu o rozloze 30 973 m2 a osazeno zde bude 2342 stromů a 2112 keřů. Zastupitelstvo smlouvu se společností Kavyl jednomyslně schválilo.
Zastupitelstvo také schválilo návrh na změnu územního plánu č. 1, který byl projednáván na posledním zastupitelstvu a z časových důvodů přesunut na srpnové zasedání zastupitelstva. Schváleny byly rovněž slevy z ceny bytů pro majitele pěti bytových jednotek bytového domu Nad Dolinami, které se týkají oprav v důsledku reklamačního řízení na výměnu PVC. Slevy budou následně obcí uplatňovány u společnosti Vašstav.
Dotace z rozpočtu obce pro Diecézní charitu Brno, oblastní charitu Břeclav za účelem zajištění pečovatelských služeb v obci, pro Český svaz včelařů na zakoupení odstředivky na vosk, a dále dotaci pro organizaci Junák -český skaut na provoz a plánované akce či dotaci Českému spolku ochránců přírody Šatava, zastupitelé schválili.
V závěrečné diskusi zaznělo připomenutí veřejné sbírky určené sestrám Norkovým, které v minulém roce přišly o oba rodiče. Občané, kteří by ještě chtěli do této sbírky přispět mají možnost do 1.9. 2020, kdy sbírka končí.

(kva)