Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2024 > Zpráva ze zastupitelstva

Zpráva ze zastupitelstva

Zpráva ze zastupitelstva

V úterý 30. 4. 2024 se konalo 2. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vranovice, na kterém proběhlo ze strany zastupitelů vyhodnocení plnění a čerpání rozpočtu obce za I.Q/2024. Zastupitelstvo dále schválilo rozpočtové opatření č. 2/2024 s celkovými příjmy ve výši 67 054 700 Kč, výdaji ve výši 66 141 300Kč a splátkami dlouhodobých úvěrů ve výši 4 484 000 Kč. Projednalo návrhy výší o poskytnutí individuální dotace pro spolek Junák – český skaut, středisko Vranovice ve výši 55 000Kč, Myslivecké sdružení Vranovice – Přibice ve výši 30 000 Kč a ZO ČSOP Šatava ve výši 18 000 Kč, které byly schváleny v uvedených částkách. Dále byly zastupiteli schváleny žádosti o dotace pro TJ Sokol Vranovice ve výši 180 000 Kč, ČSV MO Vranovice (včelaři) ve výši 26 000 Kč, ČZS – vinaři Vranovice ve výši 30 000Kč, Moravský rybářský svaz, z. s., p.s., Vranovice ve výši 40 000Kč, SK Vranovice 160 000 Kč a Sbor dobrovolných hasičů Vranovice ve výši 30 000 Kč. Dalším bodem jednání na daném zastupitelstvu byl návrh starosty obce Přísnotice na propojení cyklostezky Brno – Vídeň s městem Pohořelice, a to cyklotrasou Přísnotice – Pohořelice, kdy cyklotrasa ve směru na Pohořelice je navržena po polních cestách, které jsou v k. ú. Vranovice nad Svratkou.  V závěru jednání zastupitelstva byl diskutován návrh stavebního programu pro sportovně kulturní areál ve Vranovicích, který má za cíl modernizovat a rozšířit vybavení pro sportovní a kulturní aktivity, aby vyhovovalo dnešním potřebám obce.  K diskutovanému programu se sešla řada připomínek od přítomných zastupitelů, ale i občanů, které budou zapracovány do programu.

Kvapilová Dana