Obec Vranovice > Zpráva ze zastupitelstva

Zpráva ze zastupitelstva

Zpráva ze zastupitelstva

V úterý 5. března 2024 se uskutečnilo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu první letošní veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelé se v jeho průběhu věnovali výsledkům inventarizace majetku za rok 2023, vyhodnocení čerpání rozpočtu za 4.Q/2023, rozpočtovému opatření, žádostem o dotace místním spolkům, schválením žádosti o dotaci na revitalizaci pietních míst vztahujících se k 1. a 2. světové válce a v neposlední řadě diskusi k záměru Správy železnic, a.s. k plánované výstavbě vysokorychlostní železniční tratě na katastrálním území obce, a také o možnostech úprav pozemku za Sokolskou halou.
Zastupitelé schválili rozpočtové opatření upravující změnu příjmů a výdajů rozpočtu obce na rok 2024, kdy vlivem přijatých dotací z Krajského úřadu Jihomoravského kraje a Ministerstva vnitra ČR došlo k navýšení příjmů o 5,7 mil. Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro vranovické hasiče, a dále byly příjmy obce navýšeny ještě o částku ve výši cca 1,6 mil. Kč za úhradu obcí soudně nárokované škody včetně úroků po firmě Vašstav, která se týkala nákladů za opravy, které obec provedla v minulých letech u bytových jednotek bytového domu Nad Dolinami 797 až 800.
Zastupitelstvo rovněž schválilo dotační žádosti pro vranovické spolky, konkrétně pak Českému svazu ochránců přírody Šatava dotaci ve výši 18 tis. Kč, Mysliveckému sdružení Vranovice – Přibice 55 tis. Kč a spolku Junák – český skaut částku 30 tis. Kč. Schválena byla také žádost o dotaci na revitalizaci pietních míst 1. a 2. světové války ve Vranovicích. Následná obnova by se měla týkat pomníku Osvobození Vranovic na ulici Školní, pomníku letce 2. světové války Jana Janka na ulici Masarykově a kříže nesoucího jméno Josefa Pešiny, padlého v 1. světové válce, který se nachází na ulici Přibické, ve směru ke hřbitovu.

Kvapilová Dana