Obec Vranovice > Zpráva ze zastupitelstva

Zpráva ze zastupitelstva

Zpráva ze zastupitelstva

Na svém posledním veřejném zasedání v letošním roce, které se uskutečnilo v úterý 12. prosince 2023 zastupitelé obce schválili rozpočet na rok 2024, který počítá s příjmy ve výši      59 710 000 Kč a výdaji ve výši 64 481 000 Kč zahrnující i splátky dlouhodobých úvěrů obce. Základní a Mateřské škole Vranovice, příspěvkové organizaci byl schválen na rok 2024 provozní příspěvek ve výši 4 300 000 Kč. Schválen byl také střednědobý výhled rozpočtu obce na období let 2025 a 2026, rozpočtové opatření upravující změnu stavů příjmů a výdajů rozpočtu a Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na pořízení nového cisternového vozidla pro hasiče JSDH Vranovice. Mimo to byly diskutovány investice a opravy plánované v příštím kalendářním roce v oblasti školství, výdaje na údržbu ploch veřejného prostranství a zeleně (včetně péče o prvky ÚSES), postupy pro plánovanou revitalizaci sokolského hřiště a haly, a v neposlední řadě informace k záměru výstavby vysokorychlostní tratě. V závěru jednání starostka obce Šárka Novotná poděkovala zastupitelům za celoroční práci pro obec a popřála všem klidné vánoční svátky a úspěšný vstup do nového roku.