Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2023 > Zpráva ze zastupitelstva

Zpráva ze zastupitelstva

Obr zastupitelstvo

V úterý 24. října 2023 proběhlo veřejné jednání zastupitelstva obce. Stěžejními body programu byl zejména Plán investic a oprav na období let 2024–2026, schválení pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro JSDH Vranovice a stanovení výše stočného na rok 2024.

Plán investic a oprav

Plán investic a oprav pro léta 2024–2026 řeší investice v oblasti školství, dopravy a komunikací, sportovních a mimoškolních aktivit, zeleně a dalších oblastech správy obce. K nejvýznamnějším plánovaným investičním aktivitám patří pokračující investice do školství, které mimo jiné zahrnují modernizací učeben, renovaci elektroinstalace, sanaci zdiva a opravou střechy na školní budově v Masarykově ulici. V oblasti sportovních a mimoškolních aktivit je od roku 2025 plánováno zahájení I. etapy revitalizace „sokolského hřiště“ na kterou naváže II. etapa v rámci, které by mělo dojít k rekonstrukci a rozšíření stávající sportovní haly s předpokládaným termínem dokončení v roce 2028. Pokračovat bude i výstavba tréninkového hřiště a nového parkoviště na ulici Nové, u Stadionu Martina Záblackého. Plán také počítá s vybudováním dětského víceúčelového hřiště v parku Hlinek a pořízením nových herních prvků a mobiliáře v lokalitě Kopečky. Pokračovat bude revitalizace říčky Šatavy a opravám polních cest vedoucích k Plačkovu lesu. Opomenuta nezůstane ani modernizace přečerpávací stanice U hřiště, úprava povrchu cest na hřbitově a nově se počítá s vybudováním kolumbária, pořízením elektronické úřední desky či odkupem budovy v ulici U Floriánka číslo popisné 36, s cílem jejího využití pro občany v rámci rozšíření služeb občanské vybavenosti v obci.

Nová cisternová stříkačka pro hasiče

Zastupitelstvo obce schválilo zajištění investiční dotace ve výši 4 000 000 Kč na pořízení zcela nové cisternové automobilové stříkačky tov. značky TATRA 815 CAS 20.  Cena vozidla, která se pohybuje okolo 10 mil. Kč bude financována z dotace HZS GŘ ve výši zmíněných 4 mil. Kč a jednat se bude ještě o získání dotace z JMK na podporu obnovy vozidla pro JSDH do výše 1,5 mil. Kč. Z rozpočtu obce bude hrazena zbylá výše.

Stočné pro rok 2024

Starostka předložila návrh na ponechání výše stočného na rok 2024 ve stávající výši, která byla schválena už v prosinci 2022 na rok 2023, tj. ve výši 40 Kč/m3 bez DPH. Zastupitelstvo předložený návrh výše jednomyslně schválilo.

Kvapilová Dana