Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2016 > Zbavme se nepotřebných elektrospotřebičů. Pomozme sobě i obci

Zbavme se nepotřebných elektrospotřebičů. Pomozme sobě i obci

Kontejnery obr

Všimli jste si v obci nových kontejnerů na elektroodpad? Jedná se o místa zpětného odběru vyřazeného elektrozařízení, která jsou umístěna na veřejných místech v obci ve spolupráci se společností ELEKTROWIN a.s. Společnost je nezisková a jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých spotřebičů. Zaměřuje se na zpětný odběr vysloužilých chladicích zařízení, velkých a malých elektrospotřebičů, elektrických a elektronických nástrojů.

K dispozici jsou celkem čtyři kontejnery

Na základě dohody obce Vranovice s výše uvedenou společností mohou občané i podnikatelské subjekty odevzdávat vysloužilá nerozebraná elektrozařízení nejen na sběrný dvůr, ale také do speciálních kontejnerů na malé spotřebiče – tzv. minivinů a wintejnerů. Ty jsou v naší obci celkem čtyři a jsou umístěny v ulicích Lipová (u sportovní haly), Nosislavská, Náměstíčko (u parkoviště) a v ulici Přibická u železničního přejezdu.

Je to výhodné pro občany i pro obec

Zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů je výhodný jak pro občany, tak pro obec. Občané se nemusejí starat o to, kam s nepotřebným elektroodpadem. Obce nemusejí řešit černé skládky a nepořádek, navíc jsou motivovány k zapojení do systému zpětného odběru motivačním programem, který vyhlásil provozovatel tohoto systému. Podle množství a výtěžnosti zpětného odpadu mohou obce obdržet odměny, a to až 100 tisíc korun za rok. Zbavme se nepotřebných vysloužilých elektrospotřebičů a pomozme sobě i naší obci! (hor)

Kontejnery-ww
Kontejnery na zpětný odběr elektrozařízení jsou umístěny v ulicích

Náměstíčku, Přibická, Lipová a Nosislavská