Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2015 > Zastupitelstvo zhodnotilo výsledky hospodaření za devět měsíců

Zastupitelstvo zhodnotilo výsledky hospodaření za devět měsíců

Informace nahl obr

Ve čtvrtek 22. října jednalo na veřejném zasedání zastupitelstvo obce. Na programu jednání byly kromě zprávy o činnosti rady obce za uplynulé dva měsíce také výsledky hospodaření za devět měsíců letošního roku, příprava inventarizace majetku obce, projednání žádostí koupě a prodeje pozemků a projednání rozpočtového opatření č 3/2015, které vychází ze stávajících výsledků hospodaření.

Rada se zabývala hlavně investicemi

Rada obce se sešla od posledního zasedání zastupitelstva celkem čtyřikrát a zabývala se především zahájením nového školního roku, výběrovými řízeními na výstavbu bytového domu Doliny, na opravu chodníku v ulici Dlouhá a na rekonstrukci sociálního zařízení v hlavní budově základní školy. Zabývala se také přípravou projektové dokumentace k zateplení budovy mateřské školy, činností čističky odpadních vod, problematikou financování sociálních služeb a sociálním bydlením, které připravuje stát se snahou přenést řešení na obce, přípravou plánu investic a oprav na léta 2016-2017 a dalšími záležitostmi.

Obec hospodaří od počátku roku s přebytkem

Za devět měsíců letošního roku hospodařila obec v souladu s plánovaným rozpočtem, bez výraznějších odchylek. Celkové příjmy obce za toto období dosáhly výše 24,431 milionu korun, celkové výdaje pak činily 17,710 milionu korun. V nižším čerpání výdajů se promítly především probíhající investiční akce, které budou vyfakturovány po jejich dokončení a posunutí termínu výstavby bytového domu Doliny. Celkové hospodaření obce za rok 2015 se předpokládá s finančním přebytkem ve výši cca 5,5 – 6,0 mil. Kč.

Ke konci roku proběhne inventarizace majetku obce

Zastupitelstvo obce také projednalo a schválilo dokumenty k provedení fyzické a účetní inventarizace majetku obce ke konci roku a schválilo složení řídící inventarizační komise i dílčích komisí. Fyzické inventury majetku budou provedeny do poloviny měsíce příštího roku.

Josef Horníček