Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2018 > Zastupitelstvo projednalo hospodaření obce. Dobré výsledky umožňují další rozvoj

Zastupitelstvo projednalo hospodaření obce. Dobré výsledky umožňují další rozvoj

Obr zastupitelstvo

Na pravidelném veřejném zasedání se Zastupitelstvo sešlo dne 26. dubna 2018. Hlavním předmětem jednání byly finance.

Rozvoj školství díky dobrým hospodářským výsledkům v roce 2017

Starosta seznámil přítomné s výsledky hospodaření za rok 2017. Z nich je patrné, že obec v minulém roce hospodařila se ziskem – přebytkem ve výši 36.925.173,- Kč. Tento přebytek obec použila na úhradu dlouhodobých závazků, které obci vznikly v roce 2016 a na vytvoření finančních rezerv. Ze závěrečného účtu obce za rok 2017, vyplývá, že finanční řízení obce se řídí dlouhodobým Plánem rozvoje obce. Úvěry se používají výhradně k financování investic, které dokážou obci uspořit náklady nebo zlepšují služby v obci. V minulých letech takovými investicemi byla například Čistička odpadních vod nebo výstavba Domu pro seniory. V tomto volebním období se jedná o investici do školství, tedy výstavbu Vzdělávacího centra. Finanční přebytek roku 2017 je tedy výsledkem dlouhodobého finančního plánování a obci umožňuje v letošním roce vložit peníze do školství a financovat výstavbu Vzdělávacího centra.

V nastaveném trendu pokračuje obec i letos

Dalším bodem programu byly výsledky hospodaření obce za I. čtvrtletí roku 2018. Starosta zhodnotil, že příjmy jsou v souladu s rozpočtem a příjmy z DPH jsou vyšší než plánované, ale to pouze z důvodu vytváření rezerv. Plánované výdaje se také shodují s rozpočtem a celková zadluženost obce poklesla díky prodeji bytů v bytovém domě Doliny.

Úspěšná výstavba Vzdělávacího centra je výsledkem zdravé ekonomiky

Zprávu o výstavbě vzdělávacího centra přednesl přítomným zastupitelům i hostům I. místostarosta Jaroslav Pezlar. Stavba Vzdělávacího centra v současné době trvá již 37 týdnů a je plánovaná ještě na dalších 17 týdnů. Výstavba Vzdělávacího centra se stále ještě nachází v mírném skluzu, díky několika zimním mrazivým týdnům, ale byli jsme ubezpečení zhotoviteli stavby, že se tento skluz podaří dotáhnout. V současné době se ve Vzdělávacím centru pomalu dokončují všechny vnitřní práce a začíná se s venkovními a zahradními úpravami. Následovat bude vybavení interiérů, které provede společnost DISTR, coby vítěz výběrového řízení. Na konec června je plánován Den otevřených dveří pro občany i odbornou veřejnost.

-kva-