Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2016 > Zastupitelstvo obce schválilo dotace na sportovní činnost a prodej bytů v bytovém domě

Zastupitelstvo obce schválilo dotace na sportovní činnost a prodej bytů v bytovém domě

Informace nahl obr

Na pravidelném veřejném jednání ve čtvrtek 26. února zastupitelstvo obce projednalo činnost rady obce, výsledky inventarizace majetku k poslednímu dni loňského roku, schválilo dotace na sportovní činnost organizacím SK Vranovice a TJ Sokol Vranovice a odsouhlasilo prodej bytů v bytovém domě v Dolinách včetně fnancování výstavby domu.

Výběrová řízení na úpravu komunikací mají své vítěze. Práce mohou začít

Starosta obce Ing. Jan Helikar informoval zastupitelstvo o činnosti rady od posledního zasedání zastupitelstva. Rada obce se zabývala mimo jiné výběrovými řízeními na opravy komunikací a chodníků v ulici Kopečky a z 11 uchazečů vybrala nabídku společnosti STRABAG a.s. za 2,351 milionu korun. Rada také vybrala vítěznou nabídku na zpevněné plochy u bytového domu ul. Nádražní 183, čímž začala první etapa oprava uličky spojující ulici Pouzdřanská s ulicí Nádražní. V hodnotě 471 tisíc korun ji předložila společnost DRAPLSTAV Group s.r.o. a práce se zahajují právě v těchto dnech.

Hospodaření v loňském roce s přebytkem

Obec spravuje majetek v hodnotě přesahující 211 milionů korun. Vyplývá to z výsledků inventarizace k poslednímu dni loňského roku, která je součástí účetní závěrky a hospodaření za loňský rok. Podle předběžných zatím neauditovaných výsledků hospodaření obec hospodařila s přebytkem ve výši 8,646 milionu korun. Celkové příjmy dosáhly 32,248 milionu korun a výdaje činily 23,602 milionu korun. K poslednímu dni loňského roku bylo na bankovních účtech obce celkem 4,1 milionu korun. Finanční přebytek byl použit na splátku bankovních úvěrů a dále bude použit na plánované investice letošního roku. Audit výsledků hospodaření za loňský rok proběhne v polovině měsíce března.

Zastupitelé podpořili sportovní činnost

Dotace na sportovní činnost, každou ve výši 90 tisíc korun, schválili zastupitelé obce na činnost fotbalového klubu SK Vranovice a TJ Sokol Vranovice. Dotace pomohou oběma organizacím jak při zkvalitňování vlastní sportovní činnosti, tak při rozvoji práce s mládeží.

Prodej bytů v bytovém domě schválen

Zastupitelé obce schválili záměr prodeje bytových jednotek včetně bytového příslušenství a parkovacích stání v bytovém domě v Dolinách. Bytové jednotky budou prodávány prostřednictvím realitní kanceláře Kometa reality Brno, s.r.o. Bytové jednotky od 59 do 92 m2 podlažní plochy budou nabízeny na základě schváleného ceníku za 1,6 až 2,5 milionu korun. Zastupitelé obce rovněž schválili úvěrovou smlouvu a podmínky financování výstavby bytového domu.

Josef Horníček