Obec Vranovice > Výzva k podávání návrhů na udělení jednorázové motivační dotace

Výzva k podávání návrhů na udělení jednorázové motivační dotace

Výzva k podávání návrhů na udělení jednorázové motivační dotace

Obec Vranovice vyzývá jednotlivce, spolky, zájmová sdružení a další subjekty, které působí v obci Vranovice, k podávání návrhů pro poskytnutí jednorázové mimořádné motivační dotace udělované Radou obce Vranovice za dosažené významné a mimořádné úspěchy a reprezentaci obce Vranovice v uplynulém roce 2023 na krajské, celostátní a mezinárodní úrovni.
Dotaci lze čerpat na pořízení hmotných předmětů, určených k výkonu činnosti daného spolku, organizace, či jednotlivce.
O datu konání slavnostního předávání Motivační dotace Vás budeme informovat.

Návrh v max. rozsahu jedné strany formátu A4 musí obsahovat:
• odůvodnění návrhu na dotaci,
• dokladovaná ocenění za daný rok
(např. formou medaile, diplomu, certifikátu apod.).

Návrhy můžete zasílat do 31. března 2024:
a) písemně na adresu:
Obecní úřad Vranovice
Školní 1
691 25 Vranovice
nebo
b) elektronicky e-mailem na adresu: podatelna@vranovice.eu  nebo kultura@vranovice.eu

Dotace je jednorázová s max. výší do 50 000 Kč, není nároková a nevztahuje se na pouhou účast (bez jakýchkoliv kvalifikačních povinností) v soutěžích, setkáních a podobných kláních.

Bc. Šárka Novotná
starostka obce

Ve Vranovicích 16. 1. 2024