Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2018 > Výzva k podávání návrhů na Motivační dotaci

Výzva k podávání návrhů na Motivační dotaci

VranoviceBřeclav ZNAK

Vážení spoluobčané, již popáté bude v letošním roce rada obce udělovat jednorázovou motivační dotaci za významné a mimořádné úspěchy a za reprezentaci obce v předchozím roce. Jestliže znáte někoho ve svém okolí, kdo je uznávaný ve své profesi, úspěšný v nějakém sportu, vykonal něco mimořádného či významně reprezentuje obec Vranovice, dejte nám o nich vědět a nominujte je na cenu Motivační dotace. Může se jednat o kolegu, spolužáka, životního partnera jehož mimořádný čin zaslouží naši pozornost.

Jaká jsou kritéria?

Významné a mimořádné úspěchy či reprezentace obce Vranovice v roce 2017 na krajské, celostátní či mezinárodní úrovni. V jakémkoliv oboru či profesi. Dotaci lze čerpat na pořízení hmotných předmětů určených k výkonu činnosti daného spolku, organizace či jednotlivce.

Uzávěrka je 31. 3. 2018

Návrh musí obsahovat:

  • Odůvodnění návrhu na dotaci
  • Dokladovatelná ocenění za daný rok
  • Maximální rozsah na 1 stranu A4

Návrhy zasílejte na adresu:

OÚ Vranovice, Školní 1, 691 25 VRANOVICE, nebo na e-mail: kultura@vranovice.eu

Pozn. Dotace je jednorázová,  do výše maximálně 50.000 Kč, není nároková a nevztahuje se na pouhou účast (bez jakýchkoliv kvalifikačních povinností) v soutěžích, setkáních a podobných kláních.

V minulých letech již byli oceněni:

2016 – Barbora Bieliková – členka baletu NDB za prezentaci obce v naší zemi i ve světě

            Lucie Machová – za záchranu života vranovické seniorky

2015 – Filip Zedníček a Marek Suchánek – neváhali, a rychle poskytli spolužákovi první pomoc.

2014 – Jan Rohrer – za dlouholetou práci v Hasičském záchranném sboru ve Vranovicích a za jeho práci s mládeží. Marek Mazuch – za vynikající studijní výsledky a reprezentaci školy a obce na školních vědomostních soutěžích a olympiádách.

2013 – Pavel Pláteník – za mimořádné úspěchy, kterých dosáhl ve sportu silového trojboje a za dlouholetou, příkladnou reprezentaci obce na národních i mezinárodních soutěžích.