Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2018 > Významné životní jubileum

Významné životní jubileum

Významné životní jubileum

Úctyhodného životního jubilea se dnes dožívá paní Marie Sochorová, významná obyvatelka naší obce, která svou hudební kariéru spojila s lidovými písněmi a cimbálovou muzikou. Její jméno je spjato s národopisným souborem Břeclavan, kde působila více než 30 let, a i do dnešních dnů je pěvecky činná při církevních obřadech nejen ve Vranovicích, ale i v blízkém okolí. Při oslavách 750 let založení obce Vranovice byla paní Marie Sochorová vyznamenaná starostou Ing. Janem Helikarem jako významná obyvatelka naší obce. Obec Vranovice tímto malým připomenutím gratuluje paní Sochorové k jejím narozeninám a přeje především hodně zdraví a pěveckého elánu do dalších let.