Obec Vranovice > Výroční schůze MRS Z. S., P.S. Vranovice

Výroční schůze MRS Z. S., P.S. Vranovice

rybari logo malé

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, Z.S.,P.S VRANOVICE ZVE SVÉ ČLENY NA VÝROČNÍ SCHŮZI, KTERÁ SE KONÁ V NEDĚLI 26.3 2023 V 9,30 HOD. V PENZIONU VERITAS.
PROGRAM:
1/ 9.00-9.30 HOD.- PREZENCE
2/ 9.30 ZAHÁJENÍ, SCHVÁLENÍ PROGRAMU
3/ VOLBA ZAPISOVATELE, MANDÁTOVÉ , NÁVRHOVÉ A VOLEBNÍ KOMISE
4/ ZPRÁVA JEDNATELE, PLÁN HOSPODAŘENÍ NA ROK 2023
5/ ZPRÁVA RYBÁŘSKÉHO HOSPODÁŘE
6/ ZPRÁVA ÚČETNÍHO, NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023
7/ ZPRÁVA KRK, PLÁN PRÁCE NA ROK 2023
8/ ZPRÁVA O ČINNOSTI RYBÁŘSKÉ STRÁŽE
9/ VOLBA NOVÉHO VÝBORU, KRK, NAHRADNÍKŮ NA OBDOBÍ 2023-2027
10/ DISKUSE
11/ SCHVÁLENÍ NÁVRHU USNESENÍ VČS
12/ ZÁVĚR
ZA MRS,z.s.,p.s VRANOVICE
jednatel: Luboš Mrkvica