Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2023 > Výlet posluchačů univerzity třetího věku do obory Termanec

Výlet posluchačů univerzity třetího věku do obory Termanec

20230418 135741

Posluchači univerzity třetího věku, která je organizována Centrem volného času Vranovice ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity Praha, v minulém týdnu zakončili letní semestr studia výletem do obory Termanec. Studijním oborem letního semestru byla „Historie a současnost české myslivosti“, takže vycházka oborou, která se nachází v bezprostřední blízkosti Vranovic byla více než tematická.

Obora je široké veřejnosti nepřístupná, proto jsme uvítali možnost přijmout pozvání pana hajného Martina Sedláčka, které zprostředkovala posluchačka paní Kučerová.

Obora Termanec se rozkládá na ploše 102 ha a jedná se o oboru s chovem špičkové mufloní zvěře, nejen v národním, ale i světovém měřítku. Byla založena v druhé polovině 80. let tehdejším vedoucím polesí Židlochovice panem Ivanem Višňákem, kterému se podařilo optimálně skloubit genofond dovezené živé mufloní zvěře z volných honiteb Zaječin, Jihlavska a z obory Klentnice. Tímto vzájemným nakřížením trofejově kvalitní mufloní populace spolu s důsledným průběrným odlovem, který byl a je doposud prováděn téměř výhradně odchytem, byl položen základ mimořádnému chovu židlochovického muflona.

Kromě muflonů je v oboře úspěšně chována také dančí zvěř a doplňkovými druhy spárkaté zvěře je sika Dybowského a srnec obecný.

V průběhu příjemné procházky napříč oborou nám pan hajný zodpověděl všechny naše všetečné dotazy týkající se stáří muflona, jak se pozná vzácný muflon a mnoho dalších. Několikrát v průběhu cesty jsme mohli dalekohledem pozorovat mufloní a dančí stáda.

První polovinu procházky jsme zakončili posezením na myslivně, kde nám manželka pana hajného připravila občerstvení a paní Kučerová k tomu napekla vynikající tvarohové a makové koláče. Příjemné posezení uprostřed přírody a lesních i domácích zvířat jsme museli z důvodu dalších povinností ukončit a ač se nám moc nechtělo, vydali jsme se na cestu zpět.

Velký dík za tento úchvatný výlet do lůna panenské přírody patří paní Kučerové a hajnému panu Sedláčkovi.

A po myslivosti nás v zimním semestru čeká téma „Včelařství.“ Dveře jsou otevřeny každému novému posluchači, takže kdo by se k nám chtěl na podzim přidat, neváhejte, sledujte webové stránky obce a přijďte mezi nás.

Kvapilová Dana

20230418 134623
Pohled na Kolby

20230418 131951

Procházka oborou

20230418 134103
Výklad pana hajného