Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2015 > Projekt obce Vranovice na třídění odpadu

Projekt obce Vranovice na třídění odpadu

trideni logo 194x194

Třídíme už doma. Za přírodu, peněženku, pro sebe

Zahájení projektu 1. 9. 2014
Vyhodnocení projektu
k 31.12.2014

 Obyvatelé Vranovic se zhostili třídění z gruntu. Projevili, že životní prostředí si chtějí chránit a přitom ještě spoří peníze v obecní kase i ve svých peněženkách. Dokazují to první čísla hodnocení projektu, který obec spustila v září loňského roku.

Zásadně se snížilo množství komunálního směsného odpadu, jehož likvidace je drahá a neekologická a zvýšil se objem tříděného odpadu.

Více jak 130 obyvatel dosáhlo za tak krátkou dobu na slevu 200 korun za svoz a téměř 500 obyvatel na slevu 100 korun. Je předpoklad, že finančních zvýhodnění bude přibývat, zvlášť se sezónním svozem bioodpadu.

Do třídění ve Vranovicích se postupně zapojilo 448 domácností, což představuje 56 procent z celkového počtu domácností v naší obci. Celkem bylo vydáno 1.437 ks popelnic.

Objem svozu komunálního odpadu a jednotlivých tříděných komodit je uveden v následující tabulce:

papír plast sklo bílé sklo bar. komunál
IQ/2013 5,536 t 5,332 t 0,805 t 7,761 t  99,02 t
IIQ/2013 4,242 t 5,819 t 0,989 t 9,533 t  159,6 t
IIIQ/2013 3,918 t 7,730 t 0,947 t 9,125 t  182,7 t
IV/Q2013 3,579 t 7.379 t 1,132 t 8,682 t  155,9 t
2013 CELKEM 19,434 t 26,260 t 3,873 t 35,101 t  597,22 t
 
bioodpad
IQ/2014 4,286 t 6,387 t 1,987 t 12,01 t 119,5 t
IIQ/2014 4,581 t 5,818 t 1,787 t 8,478 t 136,4 t
IIIQ/2014 9,045 t 5,594 t 1,830 t 7,619 t 130,7 t
IVQ/2014 8,800 t 10,024 t 1,730 t 5,190 t 108,1 t 17,400 t
2014 CELKEM 26,712 t 27,823 t 7,334 t 33,297 t 494,7 t 17,400 t

Dosažená čísla ukazují na jednoznačné snížení objemu komunálního odpadu a naopak na zvýšení objemu tříděných odpadů. Výsledky tak potvrzují správnost rozhodnutí o zavedení třídění odpadů, zejména o způsobu třídění.


Třídění je nejen ekologické, ale i ekonomické

Třídění jistě potěší nejen ekology, ale i Obec Vranovice, ale zejména každou rodinu, která se do třídění zapojila a poctivě třídila.

Sleva na poplatku za svoz odpadu ve výši 100,-Kč na jednoho občana bude poskytnuta 162 rodinám, tj. 487 osobám. Sleva 100,-Kč je poskytnuta rodinám, které dosáhly třídění více než 35 procent.

Sleva na poplatku za svoz odpadu ve výši 200,-Kč na jednoho občana bude poskytnuta 50 rodinám, tj. 136 osobám. Sleva 200,-Kč je poskytnuta rodinám, kteří dosáhly třídění více než 55 procent.

Výsledky třídění za rok 2014 je nutno brát s určitou rezervou, zahájeno bylo až od 1.9.2015 a tak se do výsledků neodráží třídění bioodpadu. Bioodpad, díky svému objemu a váze jistě významně dále sníží objem komunálního odpadu a naopak zvýší počet rodin, které dosáhnou na poskytnuté slevy.

Všichni stále mějme na paměti:

Čím více třídíme, tím menší je objem směsného odpadu, tím více ušetříme ve své kapse, tím více budeme šetrní k přírodě okolo nás.

Třídíme už doma. Za přírodu, peněženku, pro sebe

Projekt se stal vzorem pro další obce

Koncepce celého projektu se stala vzorem pro mnoho dalších obcí. Vzorem se stal ještě dříve, než jsme dokázali vyhodnotit skutečný efekt tříděni. Zástupci mnoha obcí a měst jezdí na radu, žádají o radu, ptají se na zkušenosti.

Snad i tento fakt dokresluje skutečnost, že se jedná o zdařilý projekt, který přinese efekt všem – přírodě, obci i jejich občanům.

Ve Vranovicích dne 26.2.2015

Ing. Jan Helikar
starosta obce