Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2018 > Všichni posluchači U3V úspěšně složily semestrální zkoušky

Všichni posluchači U3V úspěšně složily semestrální zkoušky

VU3V e1528106866410

Osm „statečných“ studentů úspěšně ukončilo první semestr Virtuální univerzity třetího věku. Univerzita třetího věku, jejímž provozovatelem je Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze byla na podzim otevřena ve Vranovicích. Pro zahajovací semestr si studenti zvolili téma POTRAVINY A SPOTŘEBITEL ,v jehož rámci se mimo jiné dozvěděli něco o bezpečnosti potravin dovážených z jiných zemí i produkovaných v České republice, které potraviny se mohou dostat na váš stůl a které nikoliv, jakou musí mít potraviny prodávané na českém trhu kvalitu, jak mají být označované nebo třeba jaké jsou nové trendy ve spotřebě potravin. Tohle a mnoho dalších zajímavostí i praktických rad si studenti odnesli z absolvování prvního semestru. Po šesti vyučovacích videokurzech byla pro studenty ještě připravena přednáška o vlivu potravin na lidskou imunitu a tím i na lidské zdraví, kterou  přednesl RNDr. Petr Ryšávka, přední český mikrobiolog a genetik. Po té již posluchačům univerzity třetího věku nastalo zkouškové období, ve kterém měli složit závěrečný test z probíraného tématu. Všichni se na závěrečný test velmi pečlivě připravili a tomu potom odpovídali i výsledky. Vranovice neměly ani jednoho neúspěšného studenta, všichni zvládli první semestr na „výbornou“ a mohou směle pokračovat v dalším studiu.

První zahajovací setkání letního semestru se uskuteční ve čtvrtek 18. ledna v Klubu seniorů v DPS od 10 hodin. Obsahem setkání bude výběr témat pro letní semestr. Budeme rádi pokud mezi nás zavítají noví studenti z řad seniorů, kteří se mohou přidat ke studiu od každého začínajícího semestru.

 

Přednáška18_12+

Přednáška18_12(2)