Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2016 > Vranovičtí mohou využít služby stacionáře v Nosislavi

Vranovičtí mohou využít služby stacionáře v Nosislavi

Socialni obec

Každý z nás se může ocitnout ve složité životní situaci, kdy bude potřebovat pomoc pro sebe nebo pro někoho blízkého v podobě sociální služby.

Základní typy těchto služeb a pravidel pro jejich poskytování vymezilo vedení obce už v roce 2013 v projektu sociálních služeb obce pod názvem Sociální obec Vranovice. Projekt je zaměřen na občany všech věkových kategorií, ať už jsou to senioři, rodiny s dětmi nebo rodiny pečující o postižené jedince, a prostřednictvím konkrétních typů sociálních služeb pomáhá řešit občanům různé životní situace. Kromě vybudování domu pro seniory pro dlouhodobé klienty a dalších služeb projekt zahrnuje i záměr zřízení denního stacionáře.

„Stacionář je zařízení poskytující dočasnou sociální péči osobám se sníženou soběstačností, a to po dobu čtyřiadvaceti hodin denně,“ vysvětlila na úvod Mgr. Iva Rapcová, která má sociální oblast v obci v náplni práce zastupitelky. „Klienti jsou v něm ubytováni krátkodobě. Jedná se o celodenní přechodnou péči přibližující rodinné prostředí v době, kdy blízcí klienta potřebují ulehčit od péče o potřebného, například z důvodu dovolené, pracovních či jiných důvodů. Na podobných principech funguje i penzion s pobytovými odlehčovacími službami v Nosislavi“, doplnila Mgr. Rapcová.

Penzion v Nosislavi nabízí celodenní péči v rodinném prostředí a klade si za cíl zabezpečit plnohodnotný život seniorů, pomoci zachovat přirozené sociální vazby a životní návyky. Klienti jsou ubytováni ve 2-3 lůžkových pokojích nebo apartmánech, mají zajištěnu celodenní stravu pětkrát denně, celodenní pitný režim i program. Klientům je k dispozici velká zahrada.

Penzion v Nosislavi navštívili jak Mgr. Iva Rapcová, tak starosta obce Ing. Jan Helikar. „Služby stacionáře v Nosislavi splňují naše představy o zařízení tohoto typu a můžeme je doporučit i občanům naší obce,“ sdělil po návštěvě stacionáře starosta. „Pokud bude o tyto služby zájem i ze strany vranovických občanů, mohlo by takové zařízení vzniknout i v naší obci v Domě pro seniory jako další krok k naplňování sociálního programu obce“, doplnil starosta.

Kontaktní údaje na stacionář:
Boudky 129
691 64 Nosislav
tel.: 724 368 091
e-mail: esmero.sro@gmail.com
web: esmero.cz

Josef Horníček