Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2014 > Vranovické infocentrum žádá o certifikaci

Vranovické infocentrum žádá o certifikaci

infocentrum

Vranovické infocentrum by se mělo již brzy zařadit mezi certifikovaná turistická informační centra. Kontrola poskytovaných služeb byla provedena minulý týden a její výsledek už má v rukou certifikační komise, která bude hodnotit nabídku a podmínky poskytovaných služeb.

Proč je certifikát pro infocentrum tak důležitý?

Důvodů je celá řada. Certifikát je dokladem o splnění základního standardu služeb informačního centra, je podmínkou pro zařazení do Českého systému kvality služeb a v neposlední řadě je klíčem k získávání dotací na podporu a rozvoj informačního centra, což bez certifikace nebylo možné.

Jednotná klasifikace turistických informačních center (TIC) ČR je jediným stávajícím systémem certifikace TIC. Certifikát má platnost dva roky a o jeho přidělení rozhoduje pětičlenná komise složená ze zástupců A.T.I.C. ČR, Czech Tourism a dalších subjektů působících v oblasti cestovního ruchu.

Více informací o certifikaci na www.aticcr.cz

-kla-