Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2017 > Vranovice testují monitorovací systém dopravy v obci

Vranovice testují monitorovací systém dopravy v obci

VranoviceBřeclav ZNAK

Naše obec získala možnost testovat monitorovací systém dopravy. Jedná se o v zahraničí často používané měření hustoty dopravy na komunikacích všeho druhu (místní a účelové komunikace, komunikace v majetku samosprávy, krajské, ale i státní). Jedná se o mobilní zařízení , které se skládá z „chytré gumy o průměru cca 1,5 cm“, která se připevní napříč kterékoli komunikace a je napojeno na řídící jednotku, která zaznamenává veškerý pohyb na silnici.
Výstupem měření je:
– informace o vozidle – dle počtu náprav a váhy rozezná jednotlivé kategorie vozidla (osobní, nákladní, vícenápravová vozidla),
– určení počtu projetých aut na měřené silnici (za den/ hodinu / týden, atd.),
– zaznamenává rychlost vozidel,
– vytvoření statistik projetých vozů podle času (dopolední / odpolední hodiny / v noci, atd.); možnost určit si konkrétní hodiny,
– vytvoření statistik podle tříd aut (všechny vozy/ os. vozy / nákladní vozy, atd.?)
– vytvoření statistik podle rychlosti (kolik projetých aut jelo nad povolenou rychlost /v jakých hodinách auta jezdí rychleji, než je povoleno / kolik aut by jelo nad povolenou rychlost, pokud by se povolená rychlost změnila, aj.?)
Zařízení je mobilní a dá se po měřeném intervalu (týden, měsíc) demontovat a instalovat na jinou silnici.
Pro obec si slibujeme využití jednak při plánování oprav jednotlivých komunikací (dle hustoty provozu) a při identifikaci nebezpečných dopravních míst (dle kázně, či spíše nekázně řidičů při dodržování/nedodržování povolené rychlosti). Statistika o místní dopravě bude určující i pro případné změny v dopravním značení a vyšší bezpečnosti chodců a řidičů v naší obci.
Testování bude zahájeno na místních komunikacích, které jsou v majetku naší obce – od soboty 1.7.2017 je monitorovací zařízení umístěno na ul. Dlouhá. Jedná se o novinku, která je běžně užívaná v zahraničí. Určitě si najde uplatnění i v naší obci a nestane se zájmem domácích sběratelů kuriozit. V tomto případě by se nejednalo o kuriozitu, ale o drahý špás, který mají Vranovice možnost bezplatně testovat.

Ing. Jan Helikar

monitoring_dopravy