Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2022 > Vranovice povede poprvé v historii starostka

Vranovice povede poprvé v historii starostka

Obr zastupitelstvo

Vranovice si zvolily nové vedení. Včera se ve Vranovicích konalo ustavující veřejné zasedání zastupitelstva obce. Už výsledky voleb naznačily změny, které ve vedení obce pravděpodobně nastanou. Volba nového starosty vyvolala nebývalý zájem ze strany vranovických občanů, kteří zaplnili ve čtvrteční podvečer celou obřadní síň obecního úřadu do posledního místečka.

Oproti minulým létům nastala změna ve formě volby starosty, místostarostů a dalších členů rady obce. Nově vzniklá koalice sdružení Vranovice pro všechny a Vranovčáci navrhla volbu veřejných funkcionářů aklamací, tedy veřejnou volbu zdvižením ruky, na rozdíl od předešlých voleb, které probíhaly tajným hlasováním. Nově zvolení zastupitelé si změnu jednacího řádu na ustavujícím zasedání odsouhlasili, a tak bylo nové vedení obce poprvé po řadě let voleno veřejně.

Následně došlo k primátu, kdy do čela obce byla poprvé v její historii zvolena žena. Novou starostkou obce se stala pro následující volební období 2022–2026 Bc. Šárka Novotná, kterou nominovala obě zmíněná sdružení. Neuvolněnými místostarosty pak byli zvoleni Bc. Roman Svora MBA, MPA a Ing. arch. Jan Korčák. V radě obce dále nově zasednou Mgr. Pavel Kukleta a Vladimír Benda. Kromě toho byly zřízeny finanční a kontrolní výbory do jejichž předsednictví byli zvoleni Vladimír Benda a Drahomír Dofek.

V závěru zasedání nová starostka obce poděkovala zastupitelům za jejich projevenou důvěru, kterou v ní vložili a vranovickým občanům přislíbila transparentní a přátelskou politiku. Zároveň vyjádřila naději na zklidnění politické kultury v obci.

Končící starosta Ing. Jan Helikar poděkoval všem zastupitelům za jejich práci, vzájemnou spolupráci a občanům Vranovic za podporu.