Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2013 > Vranovice podpoří novým projektem rozvoj sociálních služeb v obci

Vranovice podpoří novým projektem rozvoj sociálních služeb v obci

DPS

(Text a foto: Petra Holásková)

„Sociální obec“, to je název nového projektu sociálních služeb, který bude realizován pod záštitou Obce Vranovice.

Koncepce celého projektu byla připravována několik let a reaguje tak na demografický vývoj obyvatelstva v naší obci. Posledním stavebním kamenem vznikajícího programu bylo dokončení stavby Domu pro seniory.

Mimo ubytovacích, zdravotních a sociálních služeb poskytovaných proškoleným personálem pro méně soběstačné osoby nabídne nový prostor i další možnosti sociálních služeb, osvěty, poradenství a tematicky podobně zaměřených činností. Své zázemí zde najde také Klub maminek nebo Klub důchodců. Jedním z hlavních cílů Obce Vranovice je ve spolupráci s provozovatelem Domu pro seniory zřídit v této budově i denní stacionář, který nabídne možnost krátkodobého umístění a péči o seniora v případě dovolené, pracovního a jiného vytížení opatrovnické rodiny.

Mezi prioritní sociální skupiny obyvatel, na které se projekt zaměřuje patří:

  • senioři
  • rodiny s dětmi
  • pomoc postiženým rodinám, jedincům v rámci projektu „Podaná ruka“, který spočívá v jednorázové roční podpoře nezletilého jedince, který se kvůli závažným zdravotním, či mentálním problémům ocitl v tísni a stupeň postižení je tak výrazný, že handicapovaný jedinec není schopen se začlenit do běžného nebo alespoň omezeného sociálního a vzdělávacího systému.

Mezi navrženými body jsou i další sociální služby jako bezplatné poradenství sociální podpory, donáška léků, pomoc při úklidu domu či bytu, a také doprovodné služby poskytované soukromými poskytovateli jako pedikúra, masáže, kadeřnictví, atp.

„Projekt Sociální obec udává základní směr vývoje sociálních služeb pro obyvatele do dalších let,“ potvrdil starosta Vranovic Ing. Jan Helikar, který spolu s Mgr. Ivou Rapcovou, zastupitelkou Obce Vranovice, projekt vypracoval.

Celý projekt naleznete

.