Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2018 > Vranovice opět třídily na jedničku. Odpad separuje téměř 80% domácností.

Vranovice opět třídily na jedničku. Odpad separuje téměř 80% domácností.

trideni logo 194x194

Třídit odpad obyvatelé Vranovic umí. Dokazují to statistiky za rok 2017. Podle nich vytřídil každý občan v průměru 114 kilo papíru, skla, plastů a bioodpadu, což je meziročně téměř o 5 kilo odpadu více než v roce předešlém. Odpad třídilo v loňském roce 583 vranovických domácností což představuje téměř 80% obyvatel Vranovic. Zároveň se o téměř 125 tun za rok snížilo množství zpracovaného směsného odpadu, což představuje objem více než 65 kg na jednoho obyvatele. A právě důsledné třídění odpadu v domácnostech bude do budoucna hlavním předpokladem, abychom naši peněženku šetřili i v dalších letech.

Od roku 2024 totiž začnou platit nová nařízení vztahující se ke skladkování komunálního odpadu. Dojde k výraznému snížení objemu směsného odpadu, které bude možné vyvážet na skládky a tím porostou i poplatky, které se budou ke skládkování odpadu vztahovat.

Starosta Jan Helikar k tomu doplnil: „Růst cen za skladkování a zpracování komunálního odpadu nemusíme téměř pocítit, pokud budeme pokračovat v nastalém trendu a třídění odpadu v naší obci bude mít rostoucí tendenci, stejně jako doposud.“

Z výsledků je patrné, že obyvatelé Vranovic si spoluodpovědnost za kvalitu životního prostředí i za spoluúčast na zpracování odpadu vzali za své.

PROCENTO TŘÍDĚNÍ ODPADU V OBCI 2015 2016 2017
PROCENTO TŘÍDĚNÍ ZA OBEC 29,83% 36,97% 37,46%
ROK                 (t) papír plast sklo bioodpad  komunál Směsný odpad na obyvatele (kg)
2014 26,70 28,80 38,60 17,40 494,70 223,846
2015 41,56 36,30 46,20 81,10 371,90 166,547
2016 44,12 38,60 46,70 127,32 358,77 154,976
2017 49,56 43,84 45,05 129,06 371,41 158,047
ROZDÍL 2017 – 2014 22,86 15,04 6,45 111,66 -123,29 -65,80
Náklady v Kč EKO – KOM v Kč poplatky v Kč Počet obyvatel Poplatky na rodinu Náklady na obyvatele Rodiny se slevou 100 Kč Rodiny se slevou 200 Kč
2014 1 115 387,00 Kč 251 859,00 Kč 971 746,00 Kč 2 210 1 319,11 Kč 504,70 Kč
2015 799 156,00 Kč 319 417,00 Kč 888 524,00 Kč 2 233 1 193,72 Kč 357,88 Kč 162 50
2016 741 715,00 Kč 316 994,00 Kč 911 231,00 Kč 2 315 1 180,86 Kč 320,40 Kč 194 135
2017 847 161,00 Kč 348 550,00 Kč 889 929,00 Kč 2 350 1 136,08 Kč 360,49 Kč 191 148
Rozdíl 2017 – 2014 -268 226,00 Kč 31 556,00 Kč -21 302,00 Kč

 

Kvapilová Dana