Obec Vranovice > Aktuality > Volby do Evropského parlamentu na území České republiky

Volby do Evropského parlamentu na území České republiky

Volby do Evropskeho parlamentu

pátek 7. června 2024 od 14,00 hodin do 22:00 hodin                                                                                                                                                                                                                                    sobota 8. června 2024 od 8,00 hodin do 14:00 hodin 

V naší obci budou 2 volební okrsky:
Okrsek č. 1 bude mít sídlo v budově obecního úřadu, Školní 1, Vranovice. Zde budou volit občané z těchto ulic: Doliny, K Trati, Kopečky, Květná, Lipová, Masarykova, Nad Dolinami, Pinďulky, Polní, Přibická, Přísnotická, Růžová, Sokolská, Sklepní, Školní, Ulička, Vinohrádky.
Okrsek č. 2 bude mít sídlo v Klubu důchodců, Náměstíčko 53, Vranovice. Zde budou volit občané z těchto ulic: Dlouhá, Hlavní, Ivaňská, Mrštíkova, Nádražní, Náměstíčko, Náves, Nosislavská, Nová, Obchodní, Pouzdřanská, Příční, Sadová, Stará Pouzdřanská, U Floriánka, U Hájku, U Hlinku, U Hřiště, U Koupaliště, Úzká, Zahradní.

Kdo může volit:

občan ČR, který nejpozději 2. den voleb dosáhne věku 18 let, občan jiného členského státu EU, který dosáhne k druhému dni voleb 18 let a je nejméně od 24. dubna 2024 přihlášen k trvalému nebo k přechodnému pobytu na území ČR, nebo od 28. dubna 2024 je zanesen do seznamu voličů pro volby do EP, popřípadě hlasuje na voličský průkaz

Voliči za ČR volí celkem 21 poslanců do EP, který je složen 720 poslanci ze všech 27 členských států EU.

Podrobné informace k volbám do Evropského parlamentu jsou přístupné na webových stránkách Jihomoravského kraje www.jmk.cz nebo na stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz/volby