Obec Vranovice > Volba prezidenta České republiky – 2. kolo

Volba prezidenta České republiky – 2. kolo

Volba prezidenta České republiky –  2. kolo

Druhé kolo volby prezidenta České republiky proběhne ve dnech pátek 27.1.2023 od 14 do 22 hodin a v sobotu 28.1.2023 od 8 hodin do 14 hodin. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Ve dnech voleb volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti. Občané si mohou také zažádat o volební přenosnou schránku na tel. č. 519 433 103. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.